Veteranai

VITKUS Jonas,

gimė 1928-01-28. Docentas, chemijos mokslų daktaras, Maisto produktų technologijos katedros docentas, Cheminės technologijos fakulteto prodekanas (1966-1992). Mirė 2013-05-25.

VOSYLIUS Jonas

ŽIULPA Alfonsas

ŽYGELYTĖ Liongina

Gimė 1914-07-22. Vilniaus universiteto Kauno vakarinio fakulteto Bibliotekininkystės bibliografijos skyriaus absolventė, ilgametė (1940-1991) Kauno universiteto bei KPI bibliotekos darbuotoja, 1965-1991 bibliotekos vyr. bibliotekininkė, skyriaus vedėja.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC