Veteranai

TALANDIS Juozas

Tamašauskas Albinas

TAMUTIS Petras

TRIMONIS Juozas

URBANSKAS Algimantas

URBELIS Jonušas Adolfas

VAINEIKIENĖ Birutė

VIŠINSKAITĖ-ZUBRIENĖ Marė Paulina,

gimė 1906-01-13. Bibliotekininkė, Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto Ekonomikos skyriaus 1933 metų absolventė, bibliotekos vedėja (1940-1972). Mirė 1982-05-22.

VITKUS Jonas,

gimė 1928-01-28. Docentas, chemijos mokslų daktaras, Maisto produktų technologijos katedros docentas, Cheminės technologijos fakulteto prodekanas (1966-1992). Mirė 2013-05-25.

VOSYLIUS Jonas

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC