Veteranai

MAJAUSKIENĖ Nijolė Ona

Gimė 1933-04-17, docentė, technikos mokslų daktarė, Odos ir tekstilės gaminių technologijos katedros vedėja (1961-1975), Odos gaminių technologijos žinybinės laboratorijos vedėja (1962-1975), Lengvosios pramonės fakulteto prodekanė (1964-1966).

MARTUSEVIČIUS Marijonas

Gimė 1933-12-17. Docentas, technikos mokslų daktaras, Silikatų technologijos katedros vedėjas (1989-1995), KTU senato narys (1990-1995). Mirė 2010-01-08. 

MATUSEVIČIUS Juozas

MUKULYS Rimantas Jonas

Gimė 1938-09-02. Docentas, technikos mokslų daktaras, inžinierius elektromechanikas, universiteto senato sekretorius (1996-2002).

OKUNIS Juozas

PAPRECKIS Bronislovas

 

PEČIŪRA Bronislovas,

gimė 1924-01-08. Docentas, socialinių mokslų daktaras, Pramonės įmonių ekonomikos ir organizavimo (1954-1967), Gamybos valdymo (1974-1978) katedrų vedėjas. Mirė 1997-02-14.

PRANAITIS Vaclovas

Gimė 1927-03-02. Kelių statybos inžinierius, Hidrotechnikos fakulteto prodekanas (1956-1959), Lietuvos aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo komiteto (vėliau ministerijos) pirmininko (ministro) pirmasis pavaduotojas (1959-1970).

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC