Veteranai

BAKŠYS Bronius

Bronius Bakšys (1942-03-14 Kamajai, Rokiškio apskr.) inžinierius mechanikas, profesorius, habilituotas technikos mokslų daktaras, Mašinų gamybos fakulteto dekanas (1972–1985), Mašinų projektavimo katedros vedėjas (1995–2004), Lietuvos mokslo premijos laureatas.

BALČYTIS Algirdas

BALTRUŠAITIS Antanas

 Antanas Baltrušaitis gimė 1951 m. birželio 5 d. Marijampolėje.

1975 m. baigė Kauno politechnikos instituto (KPI) Mašinų gamybos fakultetą ir įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją.

BARKAUSKAS Algirdas Enrikas

Algirdas Enrikas Barkauskas (1937-05-09 Kaunas). 1955 m. baigė Kauno aštuntąją vidurinę mokyklą, o 1960 m. – Kauno politechnikos instituto (KPI) Mechanikos fakultetą. Studijavo medienos apdirbimo technologijos specialybę ir įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją.

BARZDŽIUKIENĖ Leonarda

Gimė 1930-08-03. Docentė, ilgametė Lietuvių kalbos katedros vedėja. Mirė 2007-08-04.

BERNATONIENĖ-STALIORAITYTĖ Leonarda

Gimė 1924-01-17 docentė, chemijos mokslų daktarė, Neorganinės chemijos katedros vedėja (1964-1969), KPI parengiamojo skyriaus vedėja (1969-1987). Mirė 2001-01-22.

BISTRICKAS Antanas

BUOŽIS Stasys Algis

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC