Tremtiniai-rezistentai

MIKUTAVIČIUS Aleksandras

  Aleksandras Mikutavičius (1924-07-23 Rokiškis) matematikas, ilgametis KPI dėstytojas, tremtinys, politinis kalinys.

MOTEKAITIS Kazys

PAPEČKYS Kazys

PARAGIS Edvardas

POŽĖLA Ignas

PUODŽIUS Jonas Rytis

RAŠKEVIČIŪTĖ Albina

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC