Atmintinos datos

Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31


1916-12-01 LASINSKAS Mykolas,

Hidraulikos katedros profesorius, technikos mokslų habilituotas daktaras, Lietuvos MA narys-korespondentas.

profesorius, technikos mokslų habilituotas daktaras, Hidraulikos katedros vedėjas (1970-1990). Mirė 2007-01-20.

profesorius, bibliografas, teisininkas, visuomenės veikėjas, publicistas, kultūros istorikas, pirmasis VDU bibliotekos direktorius (1923-1944). JAV Kongreso bibliotekos Vašingtone garbės konsultantas (1951-1953). Mirė 1956-01-02.

1896-12-05 JUCAITIS Pranas,

profesorius, filosofijos daktaras, VDU Technikos fakulteto dekanas ir Fizikinės chemijos katedros profesorius (1941-1944)., priverstinis emigrantas. Mirė 1971 m.

kurio ištakos - VDU Technologijos fakulteto Chemijos skyrius (1922).

Kauno Vytauto Didžiojo universitete; pirmasis fakulteto dekanas- profesorius Kazimieras Baršauskas. 1988.02.25 šis fakultetas buvo pavadintas Energetikos fakultetu, 1993.07.01, sujungus su Automatikos fakultetu, pavadintas Elektrotechnikos ir automatikos fakultetu, nuo 2005.04.21 vadinamas  Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetu.

docentas, technikos mokslų daktaras, aukštojo mokslo Lietuvoje pradininkas, pirmojo Lietuvos žemėlapio sudarytojas, Piešimo katedros vedėjas (1944-1948), Mirė 1979-02-15.

1901-12-14 JASAITIS Viktoras,

docentas, VDU Neorganinės chemijos katedros vedėjas (1940-1944), priverstinis emigrantas. Mirė 1968-08-18.

1961-09-01 pavadinta Gelžbetoninių konstrukcijų, o 1970-05-27 pervadinta Statybinių konstrukcijų katedra.

profesorius, Lietuvos universiteto pradininkas, ilgametis Elektrotehnikos katedros vedėjas, visuomenės veikėjas. Mirė 1936-02-27.

1990 m. reorganizuota į Ekonomikos teorijos, o 2004 m. į Įmonių ekonomikos katedrą.

 Inžinerinių konstrukcijų katedra įsteigta 1950 m. gruodžio mėn. 15 d. (vedėjas Anatolijus Rozenbliumas), pakeitus Statybinių konstrukcijų katedros pavadinimą. Jos veiklos kryptys ir dėstytojų sąstatas beveik nepakito. Tokiu pavadinimu katedra veikė iki 1961 m. rugsėjo mėn.  1 d.

 1923-12-16 Kauno universitete patvirtinta Teisės mokslų fakultete buvusio Ekonomijos skyriaus mokymo programa.

1902-12-21 VILIŪNAS Povilas

statybos inžinierius, technikos mokslų daktaras (1971-1975)

docentas, fizinių mokslų daktaras, Valstybinės premijos laureatas, Organinės technologijos katedros vedėjas (1962-1972), KPI prorektorius (1954-1955). Mirė 2009-10-16.

 

 

1913-12-30 BREDELIS Antanas,

profesorius, technikos mokslų daktaras, Durpininkystės katedros vedėjas (1964-1990), Mechanikos fakulteto dekanas (1966-1977). Mirė 2005-03-11.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC