Atmintinos datos

Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31


1929-10-01 BAUŠYS Jeronimas,

profesorius, technikos mokslų habilituotas daktaras, Valstybinės premijos laureatas, ilgametis Medžiagų atsparumo katedros vedėjas (1968-1992). Mirė 1998-06-28.

Tekstilės mokslo Lietuvoje bei Tekstilės technologijos katedros priešistorės pradžia galima laikyti 1929 metus. Tais metais Kauno Vytauto Didžiojo universitete Technikos fakultete (dabar Kauno technologijos universitetas) buvo nuspręsta rengti tekstilės specialybės inžinierius, o nuo 1932 m. spalio 1 d. Juozas Indriūnas, grįžęs iš vienerių metų stažuotės Vokietijoje Drezdeno bei Štutgarto universitetuose, pradėjo skaityti verpimo ir audimo kursą pirmajai tekstilininkų grupei, kurią sudarė vos 3 studentai.

kurios pirmtakė- Neorganinės ir analitinės chemijos katedra, įkurta 1922-04-12 Kauno universitete, Matematikos-gamtos fakulteto Fizikos-chemijos skyriuje.

1909-10-01 JANULIS Alfonsas,

profesorius, skulptorius, Grafinių darbų ir piešimo katedros vedėjas (1951-1970). Mirė 2008-06-09.

nuo 1962 m. Matematinės sistemotyros katedra.

profesorė, habilituota daktarė, ilgametė Pedagogikos ir estetinio lavinimo katedros vedėja, Lietuvos švietimo reformos bei mokymo sistemos pertvarkymo aktyvistė.

Mirė 2016-09-23

profesorius, technikos mokslų daktaras, nusipelnęs kultūros veikėjas (1964), Cheminės technologijos fakulteto dekanas (1949-1956) ir prodekanas (1956-1976), Cheminės pramonės procesų ir aparatų katedros vedėjas (1951-1956), Pedagogikos ir estetinio lavinimo katedros įkūrėjas ir vedėjas (1962-1972). Mirė 1976-03-28.

bibliotekininkė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto absolventė, KU (nuo 1950 KPI)  bibliotekos direktorė (1948-1976). Mirė 1976-07-16.

1903-10-06 VAITYS Jonas,

docentas, tapytojas, nusipelnęs meno veikėjas. Mirė 1963-08-21.

garbės profesorius, MA narys-ekspertas, technikos mokslų habilituotas daktaras, Nacionalinės bei Valstybinių premijų laureatas, ilgametis Tekstilės technologijos katedros vedėjas.

1938-10-08 LUBYS Bronislovas,

docentas, chemijos mokslų daktaras, Lietuvos Respublikos Ministras pirmininkas (1992-1993), nuo 1994 m. AB "Achema" prezidentas, nuo 1993 m. Lietuvos Respublikos pramonininkų konferencijos prezidentas. Mirė 2011-10-23.

kai Lietuvos Aukščiausios Tarybos prezidiumo nutarimu atgavo universitetinį statusą.

1903-10-15 KUODIS Jonas

Statybos inžinierius, daktaras, profesorius, priverstinis tremtinys.

profesorius, habilituotas daktaras, Valstybinės premijos laureatas, nusipelnęs mokslo veikėjas, Lietuvos MA narys-ekspertas (1991-1996), Organinės technologijos katedros vedėjas (1973-1991). Mirė 2004-04-14.

1927-10-16 ABRAMAUSKAS Stasys

profesorius, architektūros daktaras, XIII-XV amžių Lietuvos architektūros tyrinėtojas. Mirė 1996-10-28.

1914-10-18 ŠUKYS Vytautas,

docentas, chemijos mokslų kandidatas, odų ir kailių technologijos mokslinių tyrimų pradininkas Lietuvoje, Organinės technologijos katedros vedėjas (1944-1946). Mirė 1977-11-05.

fizikas, gamtos mokslų daktaras, Respublikinės mokomosios televizijos bei Fundamentaliųjų mokslų fakulteto (1993-1997) tarybų pirmininkas, vadovėlių autorius, ilgametis Fizikos katedros dėstytojas, nuo 1990 m. fizikos katedros profesorius.

docentas, technikos mokslų daktaras, Valstybinės premijos laureatas (1966), Lengvosios pramonės mašinų katedros vedėjas (1972-1984).

profesorius, Technikos mokslų daktaras, ilgametis Statybinės mechanikos katedros vedėjas, Hidrotechnikos fakulteto dekanas (1954-1960). Mirė 1982-10-16.

Į Mechanikos ir mechatronikos fakultetą.

profesorius, technikos mokslų habilituotas daktaras, akademikas, Vibrotechnikos mokslinės laboratorijos įkūrėjas ir ilgametis jos vadovas, Vibrotechnikos katedros vedėjas (1977-1989), Rusijos MA narys, Valstybinių mokslo premijų laureatas.

profesorius, habilituotas daktaras, ilgametis Elektros mašinų katedros vedėjas, Tarptautinės elektrotechnikos mokslų akademijos tikrasis narys. Mirė 2005-10-20.

profesorius, technikos mokslų daktaras, nusipelnęs mokslo ir technikos veikėjas, Medienos ir plastmasių mechaninės technologijos katedros vedėjas (1960-1967), Lengvosios pramonės fakulteto dekanas (1962-1964), KPI prorektorius mokymo reikalams (1964-1987). Mirė 2009-10-07.

profesorius, habilituotas socialinių mokslų daktaras, akademikas, visuomenės veikėjas. Mirė 1997-08-11.

profesorius, technikos mokslų daktaras, Teorinės ir pritaikomosios mechanikos katedros vedėjas (1922-1934). Mirė 1941-11-27.

fizikas, profesorius, filosofijos daktaras, VU Fizikos ir matematikos fakulteto dekanas (1944-1945), Bendrosios ir Eksperimentinės fizikos katedrų vedėjas, visuomenės veikėjas, sovietų politinis kalinys (1945-1954). Mirė 1954-10-06.

1940-10-30 ŽILIUKAS Antanas

į Kauno politechnikos ir Kauno medicinos institutus.

profesorius, tapytojas, nusipelnęs meno veikėjas, liaudies dailininkas, Lietuvių dailės draugijos įkūrėjas ir pirmasis jos pirmininkas. Mirė 1966-08-09

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC