Atmintinos datos

Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31


Žiūrėti: SKAICIAVIMO TECHNIKOS fakultetas, 1977-09-01

  1995m. perorganizuota į Užsienio kalbų centrą

KTU bibliotekoje. Tai pasaulinė integrali bibliotekinė informacijos sistema.

tačiau jo ištakų reikia ieškoti anksčiau: 1958 m. buvo paruoštas pirmasis skaičiavimo technikos specialybės absolventas; 1960 m. buvo išleista pirmoji diplomantų laida. 1990 m. fakultetas buvo pavadintas Informatikos fakultetu. Per 40 metų paruošta daugiau kaip 5000 įvairių su kompiuterinės technikos projektavimu, gamyba ir taikymu susijusių specialybių absolventų.

kuri po kelių pertvarkymų, 1995 m. rugsėjo 1 d. buvo pavadinta Inžinerinės mechanikos katedra.

reorganizavus Mašinų gamybos technologijos katedrą.

      Metalinių ir medinių konstrukcijų katedra buvo įkurta 1961 m. rugsėjo mėn. 1 d,. Joje dirbo  dalis buvusios Inžinerinių konstrukcijų katedros darbuotojų, kurie dėstė metalinių konstrukcijų (doc. J. Paulauskas, doc. R. Pesys ir kt.) bei medinių konstrukcijų (doc. A. Bistrickas ir kt.) projektavimo dalykus.

išformuota 1997-11-17.

nuo 2000 m. pervadinta: Filosofijos ir kultūrologijos katedra.

2006-05-16 pavadinta Kalbotyros katedra

kurios pirmtake laikytina Miestų sanitarijos katedra, įkurta Kauno universitete 1940-08-15.

Jos ištakos- Kauno universitete 1940-08-15 įkurta Organinės technologijos katedra.

       Gelžbetonio konstrukcijų katedra buvo įsteigta 1961 m. rugsėjo 1d., kai  Inžinerinių konstrukcijų katedra buvo išskaidyta į dvi katedras, geriau orientuotas dalykiniu požiūriu.

1980 m. pavadinta Mašinų gamybos ekonomikos , 1992 m. Gamybos vadybos, 1997 m. Įmonių vadybos, 1999 m. Vadybos katedra.

1980 m. pavadinta Gamybos organizavimo, 1992 m. Finansų ir apskaitos, o 1999 m. Finansų katedra.

veikė iki 1992 m.

kuri 2004 m. pavadinta Ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedra.

kuris 1960 m. peraugo į Vakarinį fakultetą, o 1961 m. į KPI Vilniaus filialą. Pastarojo bazėje 1969 m. įsteigtas Vilniaus inžinerinis statybos institutas (VISI), dabar Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

1990 m. pavadinta Kompiuterių katedra.

1990 m. pavadinta Programinės įrangos katedra.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC