Atmintinos datos

Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31


Žiūrėti: SKAICIAVIMO TECHNIKOS fakultetas, 1977-09-01

  1995m. perorganizuota į Užsienio kalbų centrą

KTU bibliotekoje. Tai pasaulinė integrali bibliotekinė informacijos sistema.

tačiau jo ištakų reikia ieškoti anksčiau: 1958 m. buvo paruoštas pirmasis skaičiavimo technikos specialybės absolventas; 1960 m. buvo išleista pirmoji diplomantų laida. 1990 m. fakultetas buvo pavadintas Informatikos fakultetu. Per 40 metų paruošta daugiau kaip 5000 įvairių su kompiuterinės technikos projektavimu, gamyba ir taikymu susijusių specialybių absolventų.

kuri po kelių pertvarkymų, 1995 m. rugsėjo 1 d. buvo pavadinta Inžinerinės mechanikos katedra.

reorganizavus Mašinų gamybos technologijos katedrą.

      Metalinių ir medinių konstrukcijų katedra buvo įkurta 1961 m. rugsėjo mėn. 1 d,. Joje dirbo  dalis buvusios Inžinerinių konstrukcijų katedros darbuotojų, kurie dėstė metalinių konstrukcijų (doc. J. Paulauskas, doc. R. Pesys ir kt.) bei medinių konstrukcijų (doc. A. Bistrickas ir kt.) projektavimo dalykus.

išformuota 1997-11-17.

nuo 2000 m. pervadinta: Filosofijos ir kultūrologijos katedra.

2006-05-16 pavadinta Kalbotyros katedra

kurios pirmtake laikytina Miestų sanitarijos katedra, įkurta Kauno universitete 1940-08-15.

Jos ištakos- Kauno universitete 1940-08-15 įkurta Organinės technologijos katedra.

       Gelžbetonio konstrukcijų katedra buvo įsteigta 1961 m. rugsėjo 1d., kai  Inžinerinių konstrukcijų katedra buvo išskaidyta į dvi katedras, geriau orientuotas dalykiniu požiūriu.

1980 m. pavadinta Mašinų gamybos ekonomikos , 1992 m. Gamybos vadybos, 1997 m. Įmonių vadybos, 1999 m. Vadybos katedra.

1980 m. pavadinta Gamybos organizavimo, 1992 m. Finansų ir apskaitos, o 1999 m. Finansų katedra.

veikė iki 1992 m.

kuri 2004 m. pavadinta Ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedra.

kuris 1960 m. peraugo į Vakarinį fakultetą, o 1961 m. į KPI Vilniaus filialą. Pastarojo bazėje 1969 m. įsteigtas Vilniaus inžinerinis statybos institutas (VISI), dabar Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

1990 m. pavadinta Kompiuterių katedra.

1990 m. pavadinta Programinės įrangos katedra.

1874-09-05 SONGAILA Mykolas

 architektas, VDU profesorius, Architektūros katedros vedėjas.  Mirė 1941-09-12.

1912-09-07 ILGŪNAS Vytautas,

profesorius, fizikos ir matematikos mokslų habilituotas daktaras, Valstybinės premijos laureatas, Teorinės mechanikos (1961-1965), Fizikos (1965-1971) katedrų vedėjas. Mirė 1999-03-06.

1904-09-12 JUCYS Adolfas,

profesorius, fizikos ir matematikos mokslų daktaras, akademikas, Valstybinės premijos laureatas, VU Teorinės fizikos katedros vedėjas (1944-1971) , Lietuvos MA geologijos, chemijos ir technikos mokslų skyriaus akademikas sekretorius (1953-1963), Lietuvos MA Fizikos ir matematikos instituto direktorius (1956-1963). Mirė 1974-02-04.

profesorius, technikos mokslų daktaras, akademikas, Statybos fakulteto dekanas (1940-1941), priverstinis emigrantas, upių hidrologijos tyrimų pradininkas Lietuvoje. 1923 m. įkūrė Kaune Hidrometrijos biurą ir jam vadovavo iki 1930 m. Mirė 1964-04-09.

profesorius, habilituotas daktaras, Gamybos organizavimo katedros vedėjas (1978-1983).

docentas, gamtos mokslų daktaras, Elektrotechnikos (1962-1964) ir Radioelektronikos (1964-1985) fakultetų dekanas, Radiotechnikos (1961-1966) ir Teorinės radiotechnikos (1966-1967) katedrų vedėjas. Mirė 1996-01-12.

medžiagų mechanikos profesorius, technikos mokslų habilituotas daktaras, MA narys-ekspertas, Mašinų gamybos fakulteto dekanas (1986-1991).

1913-09-15 PETRULIS Bronius

profesorius, geologijos ir minerologijos mokslų daktaras, Statybos fakulteto dekanas (1949–1950), ilgametis Vandentiekio ir kanalizacijos bei Santechnikos katedrų vedėjas.

profesorius, technikos mokslų daktaras, KPI Mokslinio tyrimo sektoriaus "Politechnika"  viršininkas (1979-1986), Inžinerinės ekonomikos fakulteto dekanas (1988-1992), Gamybos vadybos katedros vedėjas (1992-1998).

profesorius, filosofijos daktaras, akademikas, Lietuvos MA Fizikos, technikos ir matematikos skyriaus akademikas sekretorius (1963-1976), VU Eksperimentinės fizikos (1944-1960), Radiofizikos (1960-1970) ir Elektronikos (1970-1973) katedrų vedėjas, Vilniaus pedagoginio instituto direktorius (1944-1945). Mirė 1986-02-28.

profesorė, habilituota daktarė, Maisto produktų technologijos katedros profesorė.

docentas, technikos mokslų daktaras, Silikatų technologijos katedros docentas, Valstybinės premijos laureatas (1985). Mirė 1991-01-07.

inžinierius mechanikas, habilituotas daktaras, profesorius. Mirė  2009-10-26.

1932-09-22 DAUNYS Mykolas

        Mykolas DAUNYS (1932-09-22 Stasiūnų km., Utenos apskr.) inžinierius mechanikas, profesorius, habilituotas technikos mokslų daktaras, akademikas, mažaciklinio nuovargio tyrimų Lietuvoje pradininkas, mokslo žurnalo ir mokslinės konferencijos "Mechanika" vyr.

docentas, pirmasis Mechanikos fakulteto dekanas (1948-1966), Šiluminės energetikos katedros vedėjas (1951-1974). Mirė 1990-05-28.

1918-09-27 VALIKONIS Juozas

 inžinierius statybininkas, LTSR nusipelnęs inžinierius, KPI docentas, Statybos ir santechnikos fakulteto dekanas.  Mirė 1996-02-28.

1943-09-28 GEČYS Steponas

   Steponas GEČYS  (1943-09-28 Kijėlių km., Utenos apskr.) profesorius, habilituotas technikos mokslų daktaras,  Elektros mašinų katedros vedėjas (1987–1995).

docentas, Braižomosios geometrijos katedros vedėjas (1944-1947) ir (1963-1968). Mirė 1996-01-13.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC