Atmintinos datos

Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31


 Pastatų konstrukcijų katedros ištakos glūdi tarpukario Lietuvos universitete  trumpai veikusioje Statybos katedroje (vedėjas – J. Šimeliūnas).

Pirmasis ir ilgametis jos vedėjas buvo profesorius Juozas Indriūnas.

Chemijos pramonės procesų ir aparatų katedra buvo įkurta 1941 m. rugpjūčio 1 d. ir jos pirmuoju vedėju  paskirtas A. Vaitiekūnas. Tačiau vykstant karui naujai sukurtai katedrai normaliai pradėti darbą nebuvo sąlygų, trūko reagentų, aparatūros, o dalis studentų slapstėsi dėl dažnų jaunimo mobilizacijų. Pagaliau 1943 m. kovo 17 d. vokiečių okupacinė valdžia uždarė visas Lietuvos aukštąsias mokyklas. Katedros veikla buvo atnaujinta tik grįžus sovietinei armijai ir LSSR liaudies komisarų tarybai 1944 m.

Cheminės technologijos fakultete ji veikė iki 1947 m. Įsteigus Mechanikos fakultetą ji buvo perkelta į jį ir veikė iki 1990 m.

1921-08-01 BALČIŪNAS Jonas

ilgametis universiteto Fizikos katedros darbuotojas, Lietuvos sklandymo rekordininkas, visuomenės veikėjas. Mirė 2011-02-16.

Medienos technologijos specialistų ren¬gimas pradėtas dar Lietuvos uniuversitete. Medžio technologijos laboratorija buvo viena iš keturių laboratorijų Technikos fakul-teto Mechanikos skyriaus Mechaninės technologijos katedroje, įkurtoje 1922 m. kovo 22 d. Tuometinėjė Lietuvoje sparčiai gausėjo malūnų, lentpiūvių, plytinių, tekstilės fabrikų ir kitų nedidelių įmonių. Joms reikėjo universalaus techninio išsilavinimo spacialistų, todėl 1922 m. sudaryti mokymo planai buvo vis keičiami, įtraukiant naujas disciplinas bei atsisakant kai kurių skaitytų kursų.

1906-08-03 JANICKIS Jonas,

profesorius, habilituotas daktaras, akademikas, Valstybinės premijos laureatas, nusipelnęs mokslo veikėjas, Fizinės chemijos katedros vedėjas (1940-1941 ir 1944-1977), originalių chemijos vadovėlių autorius. Mirė 1998-06-18.

1894-08-04 JURSKIS Alfonsas

 docentas, Technologijps fakulteto prodekanas ir Radiotechnikos katedros vedėjas (1940-1944), Kauno radio stoties viršininkas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas. Mirė 1966-07-31.

profesorius, habilituotas daktaras, Sociologinių tyrimų laboratorijos įkūrėjas ir ilgametis jos vedėjas. Mirė 2008-09-26.

profesorius, technikos mokslų habilituotas daktaras, Teorinės mechanikos katedros vedėjas (1965-1991), Nacionalinės premijos laureatas, Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras. Mirė 2005-03-12.

kuri 1993 m. buvo pervadinta Inžinerinės grafikos katedra.

Lietuvos universitete, kuri 1940-08-15 buvo pavadinta Mašinžinystės katedra, 1950 m. gruodžio 15 d. reorganizuota į Mašinų gamybos technologijos katedrą, o 1995 m. rugsėjo mėn. pertvarkyta į Gamybos sistemų katedrą.

Kauno universitete, 1950 m. pavadinta Silikatų technologijos katedra.

1938-08-16 ABRAITIS Liudvikas

profesorius (1976), habilituotas daktaras, Skaičiavimo technologijos laboratorijos mokslinis vadovas (1978), Valstybinės premijos laureatas (1979). Mirė 1989-01-13.

1916-08-16 PACAUSKAS Evaldas,

profesorius, habilituotas daktaras, Valstybinės premijos laureatas, nusipelnęs mokslo veikėjas, Fizikinės chemijos katedros vedėjas (1977-1987). Mirė 2016-01-10.

1940-08-17 KAROBLIS Antanas

      Antanas Karoblis (1940-08-17 Daujėnai, Pasvalio r.

vadybos mokslo pradininkas Lietuvoje, vadybos mokslo teoretikas ir praktikas, vadybos konsultantas užsienio įmonėse.  Mirė 1952m.

1920-08-22 ŠIMKUS Jonas,

profesorius, technikos mokslų daktaras, statybos inžinierius, ilgametis Inžinerinės geologijos bei Pagrindų ir pamatų katedrų vedėjas, geotechnikos mokslo ir inžinerijos Lietuvoje pradininkas. Mirė 2008-09-09.

1912-08-23 SLIŽYS Vladas,

docentas, technikos mokslų daktaras, Silikatų technologijos katedros vedėjas (1951-1956), Chemijos ir cheminės technologijos instituto Silikatų chemijos sektoriaus vadovas (1956-1965). Mirė 2003 m.

1887-08-25 ŠIMONIS Kazys,

tapytojas, liaudies dailininkas, daugelio kūrinių bei mokyklinių vadovėlių autorius, daugiametis Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto bibliotekos bei muziejaus vedėjas. Mirė 1978-06-05.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC