Atmintinos datos

Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31


reorganizavus Statybinės mechanikos katedrą į dvi savarankiškas katedras. 1993 m. rugsėjo 1 d. ji pavadinta Deformuojamų kūnų mechanikos katedra.

Cheminės technologijos fakultete (1962-1973), 1973 m. perkelta į Mašinų gamybos fakultetą

1992-09-01 reorganizuotas į Vadybos fakultetą, o 1999-09-01 į Ekonomikos ir Vadybos fakultetą.

reorganizavus Mašinų projektavimo katedrą ir integravus Inžinerinės grafikos katedrą.

docentas, technikos mokslų daktaras, KPI prorektorius neakivaizdinio ir vakarinio mokymo reikalams (1963-1975), Šiluminės energetikos katedros vedėjas (1974-1985), Mechanikos fakulteto dekanas (1980-1992). Mirė 2017-07-02.

1947-07-02 VOLKOVAS Vitalijus

 Vitalijus  Volkovas (1947-07-02 Blaboveščenskas, Chabarovsko sr., Rusija), habilituotas mokslų daktaras, profesorius, Kauno technologijos universiteto (KTU) Teorinės mechanikos katedros vedėjas (2005–2013), KTU Technologinių sistemų diagnostikos instituto

Lietuvos Aukščiausioji Taryba (Atkuriamasis seimas).

1947-07-03 GYLYS Jonas

 Jonas GYLYS (1947-07-03 Krakių km., Kėdainių apskr.), inžinierius šiluminininkas, profesorius, habilituotas technikos mokslų daktaras, Lietuvos MA narys ekspertas (20022006),  KTU energetikos technologijų instituto direktorius (20052013).

docentas, technikos mokslų daktaras, nusipelnęs inžinierius, Taikomosios matematikos katedros vedėjas (1962-1974), Elektrotechnikos (1964-1967) ir Skaičiavimo technikos fakultetų dekanas (1977-1983). Mirė 1999-04-04.

docentė, technikos mokslų daktarė, Santechnikos fakulteto dekanė (1968-1971). Mirė 2003-04-24.

profesorius, technikos mokslų habilituotas daktaras, Šiluminės energetikos katedros vedėjas (1985-1995). Mirė 1995-10-18.

docentas, technikos mokslų daktaras, Lengvosios pramonės fakulteto dekanas (1964-1968). Mirė 2010-01-21.

1920-07-13 KIVILŠA Jokūbas,

profesorius, technikos mokslų daktaras, statybos inžinierius, Valstybinės premijos laureatas (1982).

docentas, elektrotechnikos inžinierius, Lietuvos universiteto pradininkas. Mirė 1945-08-14.

profesorius, technikos moksų daktaras, Apskaitos katedros vedėjas (1999–2001) ir (2005–2011) metais. Mirė 2011-06-28.

docentas, technikos mokslų daktaras, Organinės technologijos katedros vedėjas (1991-1995), Lietuvos Respublikos mokslo premijos laureatas (1997).

Cheminės technologijos fakultete, 1962-07-01 perkelta į Lengvosios pramonės fakultetą ir pavadinta Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedra.

kuri 1962 m. buvo pervadinta Gyvenviečių planavimo ir tvarkymo katedra

1905-07-20 UŠINSKAS Stasys,

profesorius, tapytojas, vitražistas, scenografas, nusipelnęs meno veikėjas.          Mirė 1974-06-14

1937-07-20 MICKŪNAS Stasys

docentas, technikos mokslų daktaras, Teorinės radiotechnikos katedros vedėjas (1977-1988), Radioelektronikos fakulteto dekanas (1985-1996).

1872-07-21 JUODAKIS Petras,

profesorius, Aukštųjų kursų Kaune lektorius, VDU Neorganinės ir analitinės chemijos katedros vedėjas (1934-1939). Mirė 1940-09-21.

profesorius, technikos mokslų daktaras, MA narys korespondentas, ilgametis Statybos, Hidrotechnikos ir Santechnikos fakultetų dekanas, Vandentiekio ir kanalizacijos, Santechnikos katedrų vedėjas, administracijos ir finansų (1946-1947), mokymo (1949-1954) ir mokslo (1954-1955) reikalų prorektorius. Mirė 1985-11-24.

1901-07-21 SLAVĖNAS Paulius,

profesorius, filosofijos daktaras, akademikas, Tarptautinės istorijos mokslų akademijos narys korespondentas, VDU Matematikos (1940-1941) ir VU Astronomijos katedrų vedėjas (1944-1952, 1956-1969). Mirė 1991-02-24.

1932-07-21 EIDUKAS Danielius
1937-07-25 JANKŪNAS Antanas,

profesorius, technikos mokslų habilituotas daktaras, Mašinų dinamikos laboratorijos vadovas (1972-1994)

docentas, technikos mokslų daktaras, Lengvosios pramonės mašinų katedros vedėjas (1976-1978), Lengvosios pramonės fakulteto dekanas (1992-1997).

į Statybos ir Technologijos fakultetus.

1940-10-01 ši katedra padalinta į Elektros jėgainių ir tinklų bei Elektros mašinų katedras. Ilgainiui katedros vėl buvo jungiamos, jų pavadinimai keitėsi.  Sujungus 1995 m. tuometines Elektros sistemų ir Elektros mašinų katedras, paliktas Elektros sistemų katedros pavadinimas.

nusipelnęs inžinierius, fizikos ir matematikos mokslų daktaras, docentas, Skaičiavimo technikos katedros įkūrėjas ir ilgametis jos vedėjas, 1961-1984 m. - KPI prorektorius mokslo reikalams. Mirė 1991-07-11.

1943-07-30 SKUČAS Ignas,

profesorius, technikos mokslų habilituotas daktaras, Automatizuoto mašinų projektavimo katedros vedėjas (1987-1995). Valstybinės premijos laureatas.Mirė 2005 m.

profesorius, technikos mokslų habilituotas daktaras, Valstybinės premijos laureatas (1958), Konstrukcijų katedros vedėjas (1951-1969). Mirė 1973-05-27.

1886-07-31 KONČIUS Ignas,

profesorius, VDU Eksperimentinės fizikos katedros vedėjas (1931-1944, su vienų metų pertrauka), sovietų politinis kalinys, priverstinis emigrantas. Mirė 1975-02-19.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC