Atmintinos datos

Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31


profesorius, vienas Aukštųjų kursų organizatorių ir lektorių, Neorganinės ir analitinės chemijos katedros vedėjas (1922-1934), pirmųjų lietuviškų cheminės analizės vadovėlių autorius. Mirė 1934-01-01.

1916-05-01 STULPINAS Balys,

profesorius, habilituotas daktaras, Valstybinės premijos laureatas, nusipelnęs mokslo ir technikos veikėjas, Neorganinės chemijos (1949-1969) ir Bendrosios chemijos (1969-1982) katedrų vedėjas. Mirė 1999-01-22.

profesorius, habilituotas daktaras, nusipelnęs mokslo ir technikos veikėjas, Valstybinės premijos laureatas, Organinės chemijos katedros vedėjas (1980-1990).

1871-05-03 ČEPINSKIS Vincas,

profesorius, fizikas ir chemikas, politikas ir visuomenės veikėjas, Steigiamojo Seimo narys, ilgametis Lietuvos, vėliau Vytauto Didžiojo, universiteto rektorius, vienas LU organizatorių, Eksperimentinės fizikos (1922-1926) ir  Fizikinės chemijos(1926-1936)  katedrų vedėjas, pirmųjų lietuviškų universitetinių fizikos bei fizikinės chemijos vadovėlių autorius. Mirė 1940-08-22.

1907-05-04 VASAUSKAS Stasys,

docentas, technikos mokslų daktaras, Valstybinės premijos laureatas, pirmasis Medžiagų atsparumo katedros vedėjas. Mirė 2001-11-09.

profesorius, technikos mokslų habilituotas daktaras, MA narys-korespondentas, nacionalinės (1995) ir valstybinės (1980) premijų laureatas, nusipelnęs mokslo veikėjas (1980), Odos ir tekstilės gaminių technologijos katedros vedėjas (1975-1991).

profesorius, Metalų technologijos katedros įkūrėjas ir pirmasis jos vedėjas. Mirė 1955-04-26.

profesorė, habilituota daktarė, Valstybinės premijos laureatė, nusipelniusi mokslo veikėja, Neorganinės chemijos katedros vedėja (1969-1985).

1903-05-12 BUDRYS Dzidas,

profesorius, akademikas, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto (1932-1939) bei Vilniaus universiteto (1940-1971) dėstytojas, MA Ekonomikos instituto direktorius (1945-1953). Mirė 1971-05-15.

profesorius, fizikos-matematikos mokslų daktaras, akademikas, Valstybinės premijos laureatas, nusipelnęs mokslo veikėjas, ilgametis Fizikos katedros vedėjas,   Technologijos bei Elektrotechnikos fakultetų dekanas (1947-1950), pirmasis KPI rektorius (1950-1964). Mirė 1964-05-24.

1880-05-18 GRAVROGKAS Antanas

docentas, inžinierius mechanikas, visuomenės veikėjas, Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 3-ojo laipsnio ordininkas (1928 m). Mirė 1958-04-01.

1925-05-19 KUDZYS Antanas,

profesorius, technikos ir technologijos mokslų habilituotas daktaras, akademikas, Valstybinių premijų laureatas (1974, 1982), Budapešto technikos universiteto garbės daktaras, ilgametis Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybinių konstrukcijų bei Gelžbetonio konstrukcijų katedrų vedėjas.

1887-05-20 BUTAUSKAS Vincas,

Lietuvos kariuomenės pulkininkas, KPI aspirantūros skyriaus vedėjas, Pirmojo pasaulinio karo dalyvis, daugelio ordinų kavalierius. Mirė 1980-01-01.

1878-05-21 ŠIMOLIŪNAS Jonas

profesorius, statybos inžinierius, politinis ir visuomenės veikėjas, apdovanotas LDK Gedimino 3-ojo laipsnio (1928) ir Vytauto Didžiojo 3-ojo laipsnio (1936) ordinais. Mirė 1965-02-11

1897-05-24 GABRYS Juozas

 profesorius, technikos mokslų daktaras, statybos inžinierius, Kelių katedros vedėjas (1941-1944), priverstinis emigrantas. Mirė 1963-07-07.

1924-05-24 ZGIRSKIS Vytautas

 inžinierius elektrotechnikas, docentas, technikos mokslų daktaras, katedros vedėjas (1969-1978). Mirė 1994-06-18. 

1927-05-26 KLOVA Boleslovas,

dailininkas monumentalistas, docentas, nusipelnęs meno veikėjas. Mirė 1986-05-26.

 Statybinių konstrukcijų katedra išgyveno keletą  raidos etapų. Pirmą kartą tokio pavadinimo katedra buvo įsteigta Kauno valstybiniame universitete 1949 m. rugsėjo 1 d. (vedėjas – doc. A. Rozenbliumas), sujungus Gelžbetoninių konstrukcijų ir tiltų bei Metalinių konstrukcijų ir tiltų katedras.

ekonomistas, ilgametis KPI prorektorius administracijos ir ūkio reikalams, akademinio miestelio statybos iniciatorius ir globėjas. Mirė 1985-01-14.

1929-05-31 ROKAS Steponas,

profesorius, technikos mokslų habilituotas daktaras, Santechnikos fakulteto prodekanas (1962-1964), Kelių katedros vedėjas (1967-1977). Mirė 1985-05-25.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC