Atmintinos datos

Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31


reorganizavus Mechanikos fakultetą ir perkėlus iš jo kai kurias katedras. 1995 m. pakeistas pavadinimas į Dizaino ir technologijų fakultetas.

1956 m. ji buvo sujungta su Architektūros pagrindų katedra ir pavadinta Architektūros ir architektūrinio projektavimo katedra, kuri 1962 m. pervadinta Architektūros katedra.

profesorius, technikos mokslų daktaras, Valstybinės premijos laureatas, nusipelnęs mokslo ir technikos veikėjas, Silikatų technologijos katedros vedėjas (1956-1962), Kauno politechnikos instituto rektorius (1964-1983). Mirė 2009-11-05.

profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras, valstybinės premijos laureatas, Tekstilės medžiagų katedros vedėjas (1991-1998).

1945-04-04 JUODIS Arvydas,

profesorius, technikos mokslų daktaras, Statybos ir santechnikos fakulteto prodekanas (1981-1984), Statybos (nuo 1999 m. pervadinta Statybos technologijų) katedros vedėjas (1994-2004). Mirė 2008-05-19.

1919-04-09 PIKTYS Antanas,

docentas, technikos mokslų daktaras, Valstybinės premijos laureatas, pirmasis Lengvosios pramonės mašinų katedros vedėjas (1966-1972). Mirė 1994-07-29.

 docentas, technikos mokslų daktaras, inžinierius energetikas, Šildymo ir vėdinimo katedros vedėjas (1961-1974). Mirė 2009-02-27.

      Pirmajame Lietuvos universiteto statute  Lietuvos Steigiamojo Seimo priimtame 1922 m. kovo 24 d. ir vyriausybės 1922-04-12 paskelbtame nutarime buvo numatyta Technikos fakultete įsteigti Organinės technologijos katedrą.

Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakulteto Fizikos-chemijos skyriuje

profesorius, technikos mokslų daktaras, statybos inžinierius, Pastatų konstrukcijų (1965-1970) bei Statybos (1970-1975) katedrų vedėjas. Mirė 2007-02-17.

1937-04-19 TĖVELIS Vytautas

 docentas, fizikos matematikos mokslų daktaras, KPI Taikomosios matematikos katedros vedėjas (1974–1981),  prodekanas (1964–1974). Mirė 1981-01-31.

 

1901-04-20 VĖBRA Juozas,

profesorius, Organinės chemijos technologijos katedros vedėjas (1940-1943), vienas 1941 m. Birželio sukilimo organizatorių, kalintas vokiečių gestapo (1944-1945). Mirė 1994 m.

1903-04-20 KAULAKIS LEONAS,

profesorius, habilituotas daktaras, Elektros sistemų katedros įkūrėjas ir ilgametis vedėjas, Valstybinės premijos laureatas. Mirė 1987-11-13.

1924-04-21 SLAVĖNAS Jurgis,

medžiagų mechanikos profesorius, technikos mokslų daktaras, Valstybinės premijos laureatas, ilgametis studentų mokslinio darbo tarybos pirmininkas.       

1912-04-24 BANAITIS Jurgis

profesorius, chemijos mokslų habilituotas daktaras. Mirė 1976-06-30.

1873-04-25 ŠIMKUS Jonas,

profesorius, pirmasis Lietuvos universiteto rektorius (1922-1923); Organinės chemijos technologijos katedros vedėjas (1922-1940), pirmojo lietuviško chemijos vadovėlio "Organinė technologija" autorius. Mirė 1944-06-04.

1933-04-26 ŽIDONIS Vilius,

Tremtinys, profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras (1973), išradėjas, Valstybinės premijos laureatas (1982), Kauno automatizacijos priemonių gamyklos gamybos skyriaus viršininkas (19601961), Kapsuko (dab. Marijampolė) Maisto pramonės automatų gamyklos Specialaus konstravimo biuro (SKB) vyr. inžinierius (1961

1911-04-27 MITUZAS Julius,

docentas, chemijos mokslų daktaras, Valstybinės premijos laureatas (1966). Mirė 1999 m.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC