Atmintinos datos

Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31


reorganizavus Elektrotechnikos fakultetą, nuo 1996.10.01 pervadintas į Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetą.

profesorius, Eksperimentinės fizikos katedros vedėjas (1926-1931), vienas pirmųjų lietuvių fizikų paskelbęs mokslinį straipsnį užsienio spaudoje ("Nature", 1925).  Mirė 1932-11-15.

Ją panaikinus jos funkcijas perėmė: Pritaikomosios mechanikos katedra (1930-1940), Šiluminių variklių katedra (1940-1962), Šiluminės energetikos katedra (1962-1995), Šilumos ir atomo energetikos katedra (nuo 1995 m.)

profesorius, technikos mokslų daktaras, nusipelnęs dėstytojas, Lengvosios pramonės fakulteto prodekanas (1970-1974), prorektorius (1975-1992). Mirė 2012-10-30.

1933-03-04 VANAGAS Jurgis

profesorius, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, Lietuvos respublikos nusipelnęs architektas, Valstybinės premijos laureatas.

docentė, humanitarinnių mokslų daktarė (dailėtyra), Valstybinės (1998) ir Nacionalinės (2009) premijų laureatė. Mirė 2016-06-26

profesorius, habilituotas socialinių mokslų daktaras. Mirė 1993-05-29. Palaidotas Karmėlavos kapinėse.

profesorius, technikos mokslų habilituotas daktaras, akademikas, Nacionalinės ir Valstybinės premijų laureatas, pirmas ir ilgametis Vilniaus inžinerinio statybos instituto rektorius. Mirė 2001-09.29.

profesorius, technikos mokslų daktaras, akademikas, Medžiagų atsparumo laboratorijos įkūrėjas (1922 m.), Statybos mechanikos katedros įkūrėjas ir ilgametis vedėjas (1922-1956). Mirė 1957-11-24.

profesorius, habilituotas daktaras, ilgametis Elektros mašinų ir Elektros sistemų katedrų dėstytojas, Kauno miesto meras (1995), visuomenės veikėjas. Mirė 2009-12-13.

profesorius, architektūros habilituotas daktaras, Statybos ir architektūros MTI direktoriaus pavaduotojas (1956-1978). Architektūros istorijos ir teorijos (1962-1967), Perspektyvinių problemų  (1967-1978) sektorių vedėjas. Mirė 1990-04-26.

profesorius, kelių inžinierius, technikos mokslų daktaras, Miestų staybos katedros vedėjas (1971). Mirė 1984-11-23.

docentas, Medienos mechaninės technologijos katedros vedėjas (1967-1977), Lengvosios pramonės fakulteto prodekanas (1964-1968), dekanas (1968-1992). Mirė 2010-05-15

 Jonas Rytis Puodžius (1935-03-23 Kaunas), inžinierius elektrotechnikas, technologijos mokslų daktaras, docentas, valstybės ir visuomenės veikėjas, tremtinys.

1931-03-23 KAŠUBA Romualdas,

 licencijuotas profesionalus inžinierius, mokslų daktaras, profesorius.

Lietuvos universiteto Technikos fakultete. Vėliau, sujungus iš jos išaugusias Teorinės elektrotechnikos ir Elektros ir šviesos inžinerijos katedras, pervadinta Elektros inžinerijos katedra. Jos veikla aprašyta Elektros inžinerijos katedros apraše.

1922-03-24 TILTŲ KATEDRA

 Tiltų katedra įkurta įsteigus universitetą Kaune 1922 m. kovo  24 d., Technikos fakulteto statybos skyriuje.  Tai buvo pirmoji tokio profilio katedra Lietuvoje. Ši katedra pradėjo darbą 1923 m.

Įsteigta 1922 m. kovo 24 d. Tada vadinosi Elektrotechnikos katedra ir priklausė Lietuvos universiteto Technikos fakultetui. Katedros pavadinimai: Elektrotechnikos katedra (1922–1945), Bendrosios elektrotechnikos katedra (1945–1966). 1966 m. ši katedra buvo padalinta į dvi: Bendrosios elektrotechnikos (1966–1993), 1993 m. pervadintos į Elektros ir šviesos inžinerijos katedra (1993–2008) ir Teorinės elektrotechnikos (1966–2008) katedras.

profesorius, architektūros daktaras, Lietuvos dailės instituto Interjero ir įrengimų bei Gamybinės aplinkos projektavimo katedros vedėjas (1971-1984), Pramoninės dailės fakulteto dekanas (1983-1987), Kauno miesto vyr, architektas (1959). Mirė 1998-11-18.

1892-03-27 GUSTAITIS ANTANAS

Antanas GUSTAITIS (1892-03/27 Obelinė, Javaravo valč. Marijampolės apskr. –1-41-10-16 Buryrkų kalėjimas, Maskva), aviacijos inžinierius, generolas, docentas.

inžinerijos generolas leitenantas, valstybės veikėjas, Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvis, KPI darbuotojas, politinis kalinys. Mirė 1964-03-04.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC