Atmintinos datos

Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31


kurios ištakos- Kauno universiteto Matematikos-gamtos fakulteto Fizikos -chemijos skyriaus Fizikinės chemijos katedra (1926).

kuri vėliau (1950-12-15) pavadinta Grafinių darbų ir piešimo katedra, o 1962-07-01 pervadinta Grafinių darbų katedra.

kuri 1962-08-01 pavadinta Pastatų konstrukcijų katedra; pastarąją 1970-09-01 sujungus su Statybos darbų organizavimo katedra, buvo pervadinta Statybos katedra, o 1994-01-04 dar kartą pervadinta į Statybos technologijos katedrą.

1957 m. sutinkamai su SSSR Aukščiausiosios tarybos priimtu įstatymu dėl pramonės ir statybos valdymo patobulinimo Lietuvoje buvo įkurta liaudies ūkio taryba. Jos veikla išryškino tas Lietuvos pramonės ir ūkio sritis, kurioms reikalingi inžinieriai nebuvo rengiami. Todėl KPI taryba nutarė iš kitų specialybių du kursus baigusiųjų studentų suformuoti trūkstamų specialybių trečiąjį kursą. Taip 1957 m. rugsėjo 1 d.

 Spaudinių fondo branduolį sudarė buvusių (1920-1922) Aukštųjų kursų knygos ir Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Adalberto Rozenbergerio biblioteka.

1879-01-03 KAIRYS Steponas,

profesorius, Garbės daktaras, Vasario 16-sios akto signataras, VLIKo pirmininkas, priverstinis emigrantas, ilgametis Vandentiekio ir kanalizacijos katedros vedėjas, Statybos fakulteto dekanas (1940-1942). Mirė 1964-12-16.

inžinierius elektrikas, docentas, Respublikos nusipelnęs išradėjas. Mirė 2014-12-30

1903-01-07 BABILIUS Vincas,

docentas, technikos mokslų daktaras, Liejininkystės mokslinės laboratorijos įkūrėjas ir ilgametis jos vadovas. Mirė 1986-04-26.

1915-01-09 ŠEŠELGIS Kazys,

profesorius, architektūros habilituotas daktaras, Valstybinių premijų laureatas (1967, 1975), Gyvenviečių planavimo ir tvarkymo katedros vedėjas (1950-1980). Mirė 1998-01-03.

teisininkas, valstybės veikėjas, ilgametis KPI darbuotojas,  sovietų politinis kalinys. Mirė 1976-02-04.

1925-01-14 VAINAUSKAS Vincas,

profesorius, technikos mokslų habilituotas daktaras, Nacionalinės premijos laureatas (1996), ilgametis Vilniaus Gedimino technikos universiteto Inžinerinės fotogrametrijos laboratorijos vadovas. Mirė 2006-07-16.

1925-01-14 TAMUTIS Zigmantas,

profesorius, technikos mokslų habilituotas daktaras, Nacionalinės premijos laureatas (1985), Statybos ir santechnikos fakulteto prodekanas (1970-1980), Statybos katedros vedėjas (1979-1992). Mirė 1997-04-30.

profesorius, habilituotas daktaras, Valstybinės premijos laureatas (1978), nusipelnęs mokslo ir technikos veikėjas (1975), Lietuvos MA narys ekspertas (1991-1994), Organinės chemijos katedros profesorius. Mirė 1994-02-13

profesorius, technikos mokslų daktaras, Valstybinės premijos laureatas, daugelio mechaninės technologijos vadovėlių autorius. Mirė 2008-12-14.

docentas, socialinių mokslų daktaras, pirmasis Inžinerinės ekonomikos fakulteto dekanas (1968-1988).

profesorius, technikos mokslų daktaras, VDU Mechanikos katedros vedėjas (1934-1944), VDU rektorius (1941-1944). Mirė 1968-02-11.

docentas, technikos mokslų daktaras, Statybos fakulteto dekanas (1944-1946), Statybinių konstrukcijų katedros vedėjas (1945-1947), prorektorius (1947-1948). Mirė 1971-04-04.

1893-01-25 ŠALČIUS Petras,

Kauno (1922-1939) ir Vilniaus (1940-1950) universitetų profesorius, habilituotas daktaras, žymus kooperacijos judėjimo Lietuvoje ideologas ir dalyvis. Mirė 1958-04-22.

1896-01-26 INDRIŪNAS Juozas

Akademikas, profesorius, technikos mokslų daktaras, nusipelnęs mokslo veikėjas, Valstybinės premijos laureatas, pirmasis Tekstilės technologijos katedros (vėliau – Pluoštinių medžiagų katedros) vedėjas, Kauno universiteto Technologijos fakulteto dekanas (19441947), MA Fizikos-technikos instituto direktorius (1948

su technikos skyriumi Kaune.

profesorius, Tiltų ir geležinių konstrukcijų katedros vedėjas (1923-1940), Technikos fakulteto dekanas (1933-1937). Mirė 1942-10-31.

1902-01-27 JUŠKA Antanas
1912-01-30 MIKUCKAS Justinas,

profesorius, technikos mokslų daktaras, Pastatų konstrukcijų katedros vedėjas (1945-1965). Mirė 1978-06-01.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC