TAMUTIS Zigmantas,

Gimimo data: 
1925-01-14

profesorius, technikos mokslų habilituotas daktaras, Nacionalinės premijos laureatas (1985), Statybos ir santechnikos fakulteto prodekanas (1970-1980), Statybos katedros vedėjas (1979-1992). Mirė 1997-04-30.

Plačiau: 

  Zigmantas TAMUTIS (1925-01-14 Širminiai, Užvenčio valsč, Šiaulių apskr.–1997-04-30 Kaunas), geodezijos inžinierius, habilituotas daktaras, profesorius.
   Lankė Kirklių ir Kuršėnų pradines mokyklas. 1939 m. pradėjo mokytis Šiaulių berniukų gimnazijoje, kurią baigęs įstojo į Kauno valstybinį Vytauto Didžiojo universitetą (KVVDU) Statybos fakulteto geodezijos skyrių. 1950 m. baigė universitetą ir įgijo inžinieriaus geodezisto kvalifikaciją.
   1950–1952 m. Geodezijos katedros vyr. laborantas, vėliau asistentas. 1952–1955 m. Minsko politechnikos instituto aspirantas. 1955 m. apgynė disertaciją „Supaprastintų poligonometrijos išlyginimo metodų analizė ir kai kurie pasiūlymai jiems pagerinti“. Už ją jam buvo suteiktas mokslų kandidato mokslinis laipsnis. 1955–1957 m. Kauno politechnikos instituto (KPI) Geodezijos katedros vyr. dėstytojas. 1958 m. jam suteikiamas docento mokslinis vardas. 1969–1971 m. KPI Šildymo ir vėdinimo, o 1971–1976 m. Statybos katedrų docentas. 1975 m. apgynė technikos mokslų daktaro (1993 m. – habilituoto daktaro) disertaciją „Kai kurių rūšių geodezinių darinių projektavimas ir išlyginimas“. 1978 m. jam suteikiamas profesoriaus mokslinis vardas. 1976–1979 m. Statybos katedros profesorius, o nuo 1979 m. jos vedėjas. 1970–1980 m. Santechnikos, vėliau Statybos ir santechnikos fakulteto prodekanas. 1992 m. buvo atleistas iš Statybos katedros vedėjo pareigų. Liko katedros profesoriumi.
    Z. Tamučio pagrindinė mokslinių tyrimų sritis – inžinerinių geodezinių tinklų projektavimo, optimizavimo klausimai ir kt. Spaudoje paskelbė daugelį mokslinių straipsnių, parašė dvi monografijas: „Niveliacijos ir poligonometrijos išlyginimai“ (1963) ir „Inžinerinių geodezinių tinklų projektavimas“ (1970).

   Daug dėmesio  skyrė studentams dėstomų dalykų kokybei gerinti, metodikai tobulinti. Išleido dvi mokomąsias knygas: „Geodezija“ I dalis (1992) ir II dalis (1994). Už darbą „Geodezinių tinklų projektavimas ir išlyginimas“ 1995 m. jam paskirta Lietuvos nacionalinė premija.
   Platus jo ir visuomeninės veiklos diapazonas. Buvo LSSR geografų draugijos Geodezijos skyriaus pirmininkas, SSSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos geodezijos sekcijos mokslinės techninės tarybos narys, LSSR aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų respublikinio profsąjungos komiteto tarybos narys, LSSR vyr. enciklopedijos redakcijos mokslinis konsultantas ir kt.
   1976 m. buvo apdovanotas LSSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo garbės raštu.
 
                                                                   Parengė A. Gluosnis
  
© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC