KLIMAVIČIUS Vytautas,

Gimimo data: 
1910-10-24

profesorius, Technikos mokslų daktaras, ilgametis Statybinės mechanikos katedros vedėjas, Hidrotechnikos fakulteto dekanas (1954-1960). Mirė 1982-10-16.

Plačiau: 

      Vytautas KLIMAVIČIUS (1910-10-24 Abšrutai Pažerių valsč., Vilkaviškio apskr.–1982-10-16 Kaunas), inžinierius statybininkas, technikos mokslų habilituotas daktaras, profesorius.

     Pradžios mokslus ėjo namuose (tėvas – mokytojas), vėliau Krokininkų kaimo pradžios mokykloje. 1920 m įstojo į Alytaus gimnaziją, kurią 1929 m. baigė ir tais pačiais metais įstojo į Lietuvos universiteto Technikos fakulteto Statybos skyrių.
     Studijuodamas kurį laiką dirbo patarnautoju universiteto bibliotekoje. 1935 m. universitetą baigė ir įgijo diplomuoto statybos inžinieriaus kvalifikaciją  bei  pradėjo dirbti jaunesniuoju asistentu Statybinės statikos katedroje.  Taip pat dirbo antraeilėse pareigose AB Drobė statybos priežiūros inžinieriumi (1936–1940) ir AB Cementas vyriausiuoju inžinieriumi (1940). Dalyvavo Suvalkijos ūkininkų sukilime, kurį laiką buvo sulaikytas.
     1940 m skiriamas einančiu docento pareigas. 1941 m. vokiečių okupacinės valdžios nurodymu iš universiteto pašalinamas. 1940–1946 m. dirbo dėstytoju Kauno valstybiniame politechnikume. 1944 m. gražintas į pareigas universitete, 1945 m –Statybos fakulteto prodekanas ir prorektoriaus mokslo reikalams padėjėjas. 1948–1953 m.–Statybinės mechanikos katedros vyresnysis dėstytojas.
     1950–1951 m. dirba Mokslų Akademijoje antraeilėse pareigose jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu. 1953 m. apgynė disertaciją Sijų ant tampraus pagrindo skaičiavimo be Vinklerio hipotezės klausimu. 1954–1960 m. – Hidrotechnikos fakulteto dekanas, o 1960–1962 m.– prodekanas, nuo 1956 m. Statybinės mechanikos katedros vedėjas.
     1980 m. konkurso keliu išrinktas profesoriumi Statybinių konstrukcijų katedroje. Paskelbė mokslinių straipsnių apie sijų ir plokščių, gulinčių ant tampraus pagrindo, skaičiavimus. Parašė ir išleido vadovėlius  „Statybinė mechanika (1965) ir  „Medžiagų atsparumas“ (1959). 1982 m. išėjo į pensiją.
     V. Klimavičius apdovanotas Statybos žymūno ženklu (1961), ministerijos garbės raštais.
 
Parengė V. Keras
© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC