KATKEVIČIUS Vladas,

Gimimo data: 
1937-03-18

profesorius, habilituotas daktaras, ilgametis Elektros mašinų ir Elektros sistemų katedrų dėstytojas, Kauno miesto meras (1995), visuomenės veikėjas. Mirė 2009-12-13.

Plačiau: 

   Vladas KATKEVIČIUS (1937-03-18 Kaunas - 2009-12-13 Kaunas), inžinierius elektromechanikas, habilituotas daktaras, profesorius.
   1955 m. baigė Kauno 12-ąją vidurinę mokyklą, o 1961 m.  KPI Elektrotechnikos fakultetą. Suteikta inžinieriaus elektromechaniko kvalifikacija. Tais pačiais  metais pradėjo dirbti Kėdainių elektros aparatūros gamykloje inžinieriumi.
   1962 m. buvo priimtas dirbti asistentu KPI Mechanikos fakulteto teorinės mechanikos katedroje.
   1964 - 1967 m. studijavo Elektrotechnikos fakulteto elektros mašinų katedros aspirantūroje. 1967 m. apgynė kandidato disertaciją „Vienfazių asinchroninių su ekranine apvija variklių tyrimas kompleksinių magnetinių varžų metodu". 1967 - 1971 m. Elektros mašinų katedros asistentas, vyr. dėstytojas. 1971 m. jam suteiktas docento mokslinis vardas. 1993 m. apgynė habilituoto daktaro disertaciją „Vienfaziai asinchroniniai varikliai su ekranuotais poliais". Tais pačiais  metais jam suteiktas profesoriaus mokslinis vardas. 1993 - 2009 m. Elektros mašinų  katedros profesorius.
   Jam vadovaujant buvo sukurti elektros variklių sukimo momentų kompiuterizuoti matuokliai, naudojami daugelyje šalių. Taip pat parengti 2 mokomieji kino filmai apie asinchroninius variklius.
   Dirbdamas mokslinį pedagoginį darbą vadovavo 5 doktorantams, iš kurių 2 apgynė daktaro disertacijas. Skaitė pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose Vokietijoje, Čekoslovakijoje, Rusijoje, Ukrainoje ir Latvijoje. 
   Studentams dalykai: teorinė mechanika, automatinio valdymo sistemų mikromašinos, vienfaziai asinchroniniai varikliai, vienfazių asinchroninių variklių projektavimas, elektromechanika, elektromechaniniai elementai, nesimetriniai elektromechaniniai keitikliai, vienfazių elektros variklių parametrai. Parašė 3 mokomąsias knygas: Elektros mikromašinų laboratoriniai darbai (bendraautorius A. Lukoševičius), Automatikos mikromašinos (bendraautoriai S. Gečys ir A. Kalvaitis), Elektromechanika (bendraautoriai S. Gečys ir A. Kalvaitis). Paskelbė 104 mokslinius straipsnius, yra 4 išradimų autorius.
   1991 - 1993 m. išrinktas KTU Sąjudžio tarybos pirmininku. 1993 - 1995 m. vadovavo Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatoriai) partijos Kauno skyriui. 1995 m. išrinktas Kauno miesto meru. 1995 ir 1996 m, kauniečių buvo išrinktas garbingiausiu Kauno žmogumi.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC