JASIUKEVIČIUS Vincas,

Gimimo data: 
1915-09-20

docentas, technikos mokslų daktaras, Silikatų technologijos katedros docentas, Valstybinės premijos laureatas (1985). Mirė 1991-01-07.

Plačiau: 

  Vincas JASIUKEVIČIUS (1915-09-02 Jurgežerių km. Kalvarijos valsč., Marijampolės apskr.– 1991-01-09 Kaunas), inžinierius technologas, technikos mokslų daktaras, docentas
  1935 m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją ir 1936 m. įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą (VDU). Tačiau 1939 m., susiklosčius nepalankiom gyvenimo sąlygoms, studijas nutraukė. 1939–1944 m. dirbo Lietuvos energijos komiteto tarnyboje ir tyrinėjo molynus ir kreidos klodus. 1944 m. sugrįžo į universitetą baigti studijų. 1946 m. Kauno universitete apgynė diplominį darbą bei diplominį projektą ir įgijo cheminės technologijos specialybės inžinieriaus kvalifikaciją. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Chemijos ir cheminės technologijos institute jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu bei Kauno universitete Neorganinės chemijos katedros asistentu, o nuo 1948 m. vyr. dėstytoju Neorgsaninės chemijos katedroje. 1950–1955 m. dirbo LMA Geologijos ir geografijos instituto mineralinių žaliavų sektoriaus vadovu ir tęsė darbą pakeitusioje pavadinimą Silikatų technologijos katedroje.
   1958 m. apgynė disertaciją „Kalkinių intarpų ardančio veikimo keramikinėje šukėje tyrimas”, už kurią jam buvo suteiktas technikos mokslų daktaro mokslinis laipsnis. 1961 m. jam suteikiamas docento mokslinis vardas. Nuo dabar iki mirties dirbo Silikatų technologijos katedroje docentu. Studentams jis dėstė statybinių medžiagų ir dirbinių poringų užpildų bei statybinės keramikos, keramikos ir ugniai atsparių medžiagų technologijos, keramikos fabrikų irenginių disciplinas. Vadovavo studentų keramikų kursiniams ir diplominiams projektams, gamybinėms ir diplominėms praktikoms, vedė laboratorinius darbus ir intensyviai rengė  mokymo metodines priemones.Jis yra devynių vadovėlių ir knygų autorius bei  bendraautoris. Tai: „Bendrosios cheminės technologijos” vertimas (1949), „Plytų, čerpių ir drenų gamyba” (1961), „Bendroji silikatų technologija” (1963), „Dailioji keramika Lietuvoje” (1992), „Silikatų technologijos pagrindai” (1992) ir kt 
   Intensyviai V. Jasikevičius dirbo ir mokslo srityje. jo mokslo darbų sąraše 31 mokslinis straipsnis apie keramikos žaliavas, keraminius gaminius, užpildus, keramikos šukės savybes ir jos glazuravimą. Tačiau jį itin domino praktiški keramikos įmonių technologijos tobulinimo ir produkcijos kokybės gerinimo klausimai.  Šioje srityje jis buvo nuolatinis imonių inžinierių, daugiausia buvusių jo  mokinių, konsultantas. Ne veltui V. Jasiukevičius savo mokinių  yra vadinamas Lietuvos keramikos tėvu.
   1985 m. už darbų ciklą „Majolikos akmens keramikos ir kaulų porceliano technologijos sukūrimas vietinių kvarcinių ir aliumosilikatinių žaliavų bazėje ir įdiegimas eksperimentinėje dailiosios keramikos gamykloje „Jiesia” V. Jasikevičiui (kartu su kitais) paskirta Lietuvos valstybinė premija, o už ilgametį ir sąžiningą darbą rengiant inžinierius technologus, jis daugelį kartų buvo apdovanotas ministerijos ir rektorato garbės raštais.

                                               Parengė B. Leskauskas, J. Slavėnas

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC