VILYS Jonas Steponas

       Jonas Steponas VILYS (1945-06-28 Rokiškis) inžinierius metalurgas, profesorius, habilituotas technikos mokslų daktaras, Metalų technologijos katedros vedėjas (1984–1993).

Plačiau: 

      Jonas Steponas gimė tarnautojų šeimoje. Gimė tą pačią dieną, kai jo tėvas be teismo buvo ištremtas į Vorkutos lagerius. Motina nebuvo ištremta tik todėl, kad tuo metu buvo Rokiškio ligoninėje.  Išėjusi iš ligoninės, su kūdikiu ant rankų, pėsčia atėjo į Kauną, kur kelis metus slapstėsi. 1951 m. tėvas buvo išleistas iš lagerio, bet privalėjo gyventi tremtyje Krasnojarsko krašte. Tada 1952 m. J.S. Vilys kartu su motina išvažiavo į Sibirą, pas tėvą. Nors Lietuvoje jau buvo baigęs pirmą klasę, teko vėl pradėti mokytis nuo pirmos klasės, nes nemokėjo nė vieno žodžio rusiškai. 

      1956 m. šeimai buvo leista iš tremties vietos išvykti. Šeima, grįžusi į Lietuvą, apsigyveno Kaune. Jonas mokėsi Kauno vidurinėje mokykloje Nr. 4, kurią baigė 1963 m. Tais pačiais metais įstojo į Kauno politechnikos instituto Mašinų gamybos fakulteto metalotyros, metalų terminio apdirbimo technologijos ir įrenginių specialybę. Besimokydamas institute 1963–1964  m. (pusantrų metų) dirbo frezuotoju gamykloje „Priekalas“. 1968 m. su pagyrimu baigė KPI Mašinų gamybos fakultetą, įgijo inžinieriaus metalurgo kvalifikaciją, ir buvo paskirtas į KPI Mašinų gamybos fakulteto Metalų technologijos katedrą dirbti asistentu. 1970–1973 m. J.S. Vilys mokėsi KPI  aspirantūroje. 1973 m. apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją (1993 m. nostrifikuota technikos mokslų daktaro disertacija) tema  „Metalo paviršinio sluoksnio plastinės deformacijos ypatumai ir jos įtaka bendram deformacijos procesui“ ir toliau dirbo KPI Metalų technologijos katedroje asistento pareigose. 1976–1978 m.  dirbo toje  pačioje katedroje vyr. dėstytojo, 1978–1981 m. – e. doc., 1981–2008 m. – docento, 1983–1984 m. - l.e. KTU Metalų technologijos katedros vedėjo, 1984–1993 m. – KTU Metalų technologijos katedros vedėjo, 1993 –1995 m. –KTU Medžiagų inžinerijos katedros vedėjo pareigose. 2008 m. J.S. Vilys Kauno technologijos universitete perėjo medžiagų inžinerijos mokslo krypties habilitacijos procedūrą ir tais pačiais metais perkeliamas į profesoriaus pareigas.

     J.S. Vilys aktyviai dalyvavo mokslinėje veikloje: skaitė pranešimus KPI/KTU, sąjunginėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose bei simpoziumuose (TSRS, Šveicarijoje, Danijoje, Suomijoje, JAV, Rumunijoje, Turkijoje, Čekijoje, Bulgarijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Norvegijoje), paskelbė per 180 mokslinių straipsnių, yra 11 išradimų autorius, monografijos anglų kalba „Particularies of plastic deformation of metals near surface layers“ bendraautorius. Buvo keliolikos mokslinio tyrimo darbų vadovas, pastoviai vadovavo studentų moksliniams darbams, bakalaurų ir magistrantų baigiamiesiems darbams, buvo dviejų doktorantų mokslinis vadovas, kurie sėkmingai apsigynė daktarinius disertacinius darbus. J.S. Vilys vykdė metalų plastinės deformacijos ir detalių sustiprinimo tyrimus, sukūrė ir pagamino  visą eilę įvairių  prietaisų ir įrenginių, kurie naudojami įvairiose laboratorijose ir pramonės įmonėse. J.S. Vilys apdovanotas visa eile šalies ir tarptautinių mokslinių darbų konkursų bei  parodų diplomais ir pagyrimo raštais.

     J.S. Vilys stažavosi Maskvos MA Baikovo metalurgijos institute (Rusija, 1969), Maskvos plieno ir lydinių institute (Rusija, 1977), Prahos Karlo universitete (Čekoslovakija, 1979–1980),. Kauno ketaus gamykloje (1983), Kijevo politechnikos institute (Ukraina, 1985), Maskvos Baumano inžineriniame institute (Rusija, 1986 ir 1987), KTU distancinio mokymo centre (2002), UAB „Technologija“ Kaune (2005).

     J.S. Vilys buvo įvairių KPI/KTU, Kauno miesto ir respublikos organizacijų bei komitetų narys. Kartu su Estijos ir Latvijos mokslininkais įkūrė Baltijos šalių Medžiagų inžinerijos asociaciją (ABMS), buvo šios asociacijos tarybos narys, (ABMS) tarptautinės konferencijos programinio komiteto narys,  Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacijos (LtMRS) narys.

     J.S. Vilys parengė ir KPI/KTU skaitė paskaitas bakalaurams ir magistrantams, vedė laboratorinius darbus, su bendraautoriais parašė 14 mokomųjų knygų.  Už darbinę ir visuomeninę veiklą apdovanotas visa eile Garbės ir Padėkos  raštų.

 

Parengė Jonas Steponas Vilys

 

 

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC