Veteranų klubas

 

Kauno technologijos universiteto veteranų klubas EMERITUS yra Universiteto darbuotojų visuomeninė, nepolitinė, ne pelno siekianti organizacija, vienijanti pensinio amžiaus arba išėjusius į pensiją Universiteto pedagogus, mokslininkus ir kitus darbuotojus.

 

Klubo valdyba 2012 m.   Emeritai

Savo veikloje Klubas vadovaujasi Universiteto statutu, Universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų Profesinės etikos kodeksu ir savo įstatais.
Klubo nariai yra Universiteto akademinės bendruomenės nariai, išėję į pensiją .
Norint tapti klubo nariu, reikia kreiptis į Centrinius rūmus 201 k. darbo valandomis, t,y, nuo 8 val iki 12 val ir  nuo 13 val. iki 16.30 val..
Klubas gali turėti savo simboliką ir atributus.
Norėdami stoti į klubą, prašymo formą galit atsisiųsti, užpildyti, atsispausdinti ir atnešti į Centrinius rūmus 201 k.
Šiuo metu klubas yra Centriniuose rūmuose 101 k., tel. 300745, el_paštas: emeritus@ktu.lt, SKYPE adresas: ktu-emeritai.
 

 

 

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC