Veiklos kryptys

  1. Padėti rinkti Universiteto istorijai išliekamąją vertę turinčią archyvinę medžiagą, ją sisteminti ir aprašyti;
  2. Padėti tvarkyti Universiteto muziejų;
  3. Kviesti veteranus rašyti atsiminimus apie Universiteto mokslinę, pedagoginę ir visuomeninę veiklą;
  4. Bendrauti su Universiteto, fakultetų ir kitų padalinių vadovais, siekti, kad kiekvieno padalinio veteranai būtų skatinami įsitraukti į Klubo veiklą;
  5.  Perteikti pedagoginę ir mokslinę patirtį jauniesiems dėstytojams, mokslininkams ir studentams, prisidėti prie pedagoginio ir mokslinio darbo efektyvumo didinimo;
  6.  Skatinti veteranus dalyvauti rengiant mokslinę ir metodinę literatūrą, mokymo priemones, pagal galimybes dalyvauti Universiteto organizuojamose mokslinėse konferencijose;
  7.  Aktyviai dalyvauti fakultetų, katedrų ir studentų bendrijų organizuojamuose veteranų susitikimuose su studentais, raginti padalinių vadovus juos rengti;
  8.  Rengti ir reikšti nuomonę aktualiais Universiteto veiklos klausimais;
  9.  Bendrauti su kitų aukštųjų mokyklų veteranų organizacijomis.
© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC