VANAGAS Jurgis

Gimimo data: 
1933-03-04

profesorius, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, Lietuvos respublikos nusipelnęs architektas, Valstybinės premijos laureatas.

Plačiau: 

    Jurgis VANAGAS (1933-03-04 Kaunas), inžinierius architektas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, profesorius.
   1952 m. baigė Kauno VI vidurinę mokyklą. 1952–1958 m. studijavo Kauno politechnikos institute (KPI), kurį baigęs įgijo inžinieriaus architekto kvalifikaciją. 1965–1968 m. mokėsi aspirantūroje. 1968 m. apgynė architektūros kandidato disertaciją „Lietuvos miestelių planavimo vystymo keliai“, 1981 m. –  architektūros daktaro disertaciją „LSSR stambių miestų gyvenamosios aplinkos urbanistikos tobulinimo sociologinis aspektas“. 1993 m. jam buvo nostrifikuotas humanitarinių mokslų habilituoto daktaro mokslinis laipsnis. 
   1958–1961 m. dirbo Kuršėnų raj. vyriausiuoju  architektu. 1961–1964 m. – Miestų statybos ir projektavimo instituto Kauno filialo grupės vadovu. Nuo 1968 m. pradėjo dirbti KPI Gyvenviečių planavimo ir tvarkymo katedroje vyr. dėstytoju. 1970 m. jam buvo suteiktas docento mokslinis vardas. 1971 m. kartu su katedra persikėlė į naujai sukurtą Vilniaus inžinerinį statybos institutą (VISI) ir buvo paskirtas Architektūros fakulteto dekanu. 1980–1993 m. buvo Urbanistikos katedros vedėjas. 1985 m. jam buvo suteiktas profesoriaus mokslinis vardas. Nuo 1994 m. iki išėjimo į pensiją – katedros profesorius. 2007 m. jis buvo išrinktas Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) profesoriumi emeritu. 1997–2007 m. ėjo antraeiles Kauno technologijos universiteto Architektūros ir kraštotvarkos katedros profesoriaus pareigas, taip pat skaitė paskaitų kursus Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universitetuose, Kauno dailės institute. Kaip vizituojantis profesorius skaitė paskaitas Berlyno, Veimaro,  Stokholmo, Helsinkio ir daugelyje kitų Vakarų Europos šalių aukštųjų mokyklų. Keturi jo vadovaujami disertantai apgynė mokslų daktaro disertacijas.
    J. Vanagas parašė ir paskelbė spaudoje per 300 mokslinių veikalų bei straipsnių, iš kurių svarbiausi: monografijos - Miesto gyvenamosios aplinkos sociologinis aspektas (1992), Nuo urvinio būsto iki šiuolaikinio megalopolio (2012), vadovėliai: Miesto sociologijos pagrindai (1996), Miesto teorija (2003), Urbanistikos pagrindai (2008) bei trys brošiūros apie naujausius masinės statybos gyvenamuosius rajonus ir urbanistinius sociologinius tyrimus“. 2004 m. už darbų ciklą „Vilniaus ir Kauno dvimiestis: Lietuvos didžiųjų miestų urbanistinės sandaros modeliavimas“ (1969–2003) J. Vanagui buvo paskirta Lietuvos valstybinė mokslo premija. 2005 m. jis buvo išrinktas Baltarusijos Architektūros akademijos užsienio nariu akademiku.
     J. Vanagas aktyviai reiškėsi šalies visuomeniniame gyvenime, skaitė paskaitas visuomenei, parengė keleto Lietuvos miestų generalinius planus. 1990–1995 m. buvo Vilniaus miesto tarybos narys. 1983 m. už aktyvią mokslinę pedagoginę veiklą jam buvo suteiktas LR nusipelniusio architekto vardas. J. Vanagas už nuopelnus Lietuvai buvo apdovanotas Karininko kryžiaus ordinu (2003) ir Lietuvos architektų sąjungos Architektūros riterio kryžiumi (2003), VGTU jubiliejiniu medaliu (2006), taip pat Kauno miesto savivaldos 600 m. jubiliejiniu medaliu (2009) ir Kauno miesto II laipsnio Santakos garbės ženklu (2011).

                                                                  Parengė V. Keras, J. Goželskytė
Literatūra
Jurgis Vanagas. Autobiografinė apybraiža ir literatūros rodyklė. – Vilnius: Technika, 2003.
 
© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC