VALIKONIS Juozas

Gimimo data: 
1918-09-27

 inžinierius statybininkas, LTSR nusipelnęs inžinierius, KPI docentas, Statybos ir santechnikos fakulteto dekanas.  Mirė 1996-02-28.

Plačiau: 

 Juozas Valikonis (1918-09-27 Rimaisiai, Panevėžio apskr., Ramygalos valsč. – 1996-02-28 Kaunas),  inžinierius statybininkas, LTSR nusipelnęs inžinierius, KPI docentas, Statybos ir santechnikos fakulteto dekanas.

     1936 m. baigęs Ramygalos gimnazijos šešias klases, J. Valikonis  įstojo į Kėdainių aukštesniąją kultūrtechnikos ir geodezijos mokyklą.  1939 m. ją baigė ir įgijo kultūrtechniko specialybę. 1940–1941 m.  dirbo Lietuvos Žemės ūkio ministerijoje, buvo Inventorizacijos techninio biuro viršininku Mažeikių mieste.  Prasidėjus karui iki 1942 m. rugsėjo mėn. dirbo tėvų ūkyje.

1942 m. įstojo į Kauno universiteto Statybos fakultetą. Vokiečių okupacinei valdžiai uždarius universitetą, 1943 m. balandį studijos nutrūko ir buvo atnaujintos tik 1944 metų rugsėjo mėn. 1949 m., baigęs studijas ir labai gerai apgynęs diplominį darbą „Vyriausiosios autotransporto valdybos prie LTSR Ministrų Tarybos 100 mašinų garažas Vilniuje“, įgijo diplomuoto pramonės ir civilinių pastatų statybos inžinieriaus kvalifikaciją.

Nuo 1949 m. dirbo Kauno   universitete, nuo 1950 m. – Kauno politechnikos institute asistentu, vėliau vyresniuoju dėstytoju Gelžbetonio konstrukcijų ir tiltų, Geodezijos, Miestų statybos, Miestų planavimo, Inžinerinių konstrukcijų katedrose.  Kurį laiką dirbo Kauno žemės ūkio technikume.

1961 m. birželio 16 d. Juozas Valikonis apgynė disertaciją „Iš anksto įtemptų gelžbetoninių konstrukcijų stipriosios armatūros išankstinio įtempimo  klausimu“ ir įgijo technikos mokslų kandidato (dabar daktaro) laipsnį.

1962 m. išrinktas KPI Gelžbetoninių konstrukcijų katedros docentu bei Statybos fakulteto prodekanu,  1965 m. – dekanu, o 1969 metais, sujungus du fakultetus, iki 1974 m.  Statybos ir santechnikos fakulteto dekanas. 

1970–1981 m. vadovavo Statybinių konstrukcijų katedrai.

Juozas Valikonis buvo vienas iš gelžbetonio konstrukcijų tyrimo Lietuvoje pradininkų. Plėtojant šiuos tyrimus vėliau Kaune buvo įkurta gelžbetoninių konstrukcijų mokslinio tyrimo  mokykla.

Pagrindiniai J. Valikonio mokslinio darbo rezultatai sukaupti didelės apimties  darbe „Iš anksto įtemptų gelžbetonio konstrukcijų tyrimas“, kurio bendraautoriai buvo G. Lakiūnas, H. Lazarevičius, G. J. Marčiukaitis ir P. Pukelis. 1966 m. šis darbas buvo įvertintas LTSR Valstybine premija.

J. Valikonis mirė 1996 metais vasario 28 dieną Kaune.  

 

Parengė V. Keras 

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC