VAINORIS Zenonas,

Gimimo data: 
1925-02-19

radijo inžinierius, habilituotas mokslų daktaras, profesorius.

Plačiau: 

   Zenonas VAINORIS (1925-02-19 Šiauliai - 2009-03-25 Vilnius), radijo inžinierius, habilituotas mokslų daktaras, profesorius.
   1945 m. baigė Šiaulių 1-ąją gimnaziją. 1945-1947 m. Šiaulių 2-osios pradinės mokyklos mokytojas, vedėjas. 1947-1951 m. studijavo Kauno politechnikos institute (KPI). 1952 m. Šiaulių srities radiotransliacinių tinklų direkcijos vyr. inžinierius.
   1952-1964 m. Charkovo karinės radiolokacinės akademijos dėstytojas, vyr. dėstytojas. 1960 m. Sovietų Sąjungos maršalo Lionido Govrovo artilerijos radiotechnikos akademijoje apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją. 1964-1980 m. KPI Vilniaus filialo (vėliau VISI) Radijo aparatūros technologijos katedros vedėjas, 1978-1980 m. dar ir VISI Automatizacijos fakulteto dekanas. Docentas (1966), profesorius (1978).
   1975 m. Leningrado V. Uljanovo-Lenino elektrotechnikos institute apgynė technikos mokslų daktaro disertaciją. 1980-1989 m. LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos Mokslo valdybos viršininkas, 1989-1991 m. VTU (VGTU) Radijo aparatūros technologijos katedros vedėjas, 1991-2002 m. Radioelektronikos katedros profesorius.
   Vilniuje Z. Vainoris sukūrė plačiajuosčių elektrodinaminių įtaisų tyrimo ir kūrimo mokyklą. Sukūrė 35 išradimus, paskelbė 137 mokslinius straipsnius, 14 mokymo metodinių leidinių, buvo dviejų monografijų bendraautorius. Parengė 24 technikos mokslų daktarus. LTSR nusipelnęs inžinierius (1975). 1978 m. LTSR valstybinės (su kitais), 1997 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas. 2007 m. apdovanotas LR Švietimo ir mokslo ministerijos I premija už vadovėlį „Bangų elektronikos pagrindai".

Literatūra

1. http://ausis.gf.vu,lt/mg/nr/2000/09/09spar.html
2. TLE, 4. Vilnius, Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1988. 419 p.

                                                                   Parengė

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC