VAINEIKIS Emilijus

Gimimo data: 
1926-09-14

docentas, gamtos mokslų daktaras, Elektrotechnikos (1962-1964) ir Radioelektronikos (1964-1985) fakultetų dekanas, Radiotechnikos (1961-1966) ir Teorinės radiotechnikos (1966-1967) katedrų vedėjas. Mirė 1996-01-12.

Plačiau: 

   Emilijus VAINEIKIS (1926-09-14 Joniškėlis – 1996-01-12 Kaunas), inžinierius, gamtos mokslų daktaras, docentas.

1944 m. baigė Pasvalio gimnaziją, o 1951 m. Kauno politechnikos instituto elektrotechnikos fakultetą. Dar studijuodamas dirbo Kauno politechnikos instituto fizikos katedroje vyresniuoju laborantu, o baigęs KPI – asistentu. Nuo 1951 m. fizikos katedros aspirantas. Vadovaujamas prof. K. Baršausko baigė aspirantūrą ir 1956 metais Vilniaus universiteto Mokslo taryboje apgynė disertaciją fizikos -matematikos mokslų kandidato laipsniui  gauti. 1963 m. jam suteiktas mokslinis docento vardas. E. Vaineikis – elektrotechnikos fakulteto prodekanas (19581962), elektrotechnikos fakulteto dekanas (19621964), radioelektronikos fakulteto dekanas (19641985), radiotechnikos katedros vedėjas (19611967). Pagrindinė pedagoginio darbo kryptis –  radiotechninės grandinės ir signalai bei netiesinės grandinės. Parašė mokslo darbų apie kai kurias plonų sidabro sluoksnių elektrines ir struktūrines savybes, radijo matavimus, aukštojo mokslo pedagogiką.

E. Vaineikis per visą ilgametį darbą universitete sėkmingai derino mokslinį, pedagoginį, administracinį ir visuomeninį darbą. Jis daug metų buvo įvairių mokslo tarybų daktaro ir kandidato disertacijų gynimo pirmininkas, mokslinių leidinių ,,Radioelektronika“,  „Šiuolaikiniai plonų sluoksnių tiesinių ir paviršinių savybių valdymo metodai” ir ,,Fonoplazminiai procesai mikroelektronikos technologijoje” redaktorių kolegijų narys.

`

Literatūra

TLE, 4. Vilnius, Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1988, 417 p.

 

Parengė R. Krivickas

 

 

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC