VAINEIKIENĖ Birutė

Plačiau: 

Birutė Vaineikienė (1929-02-21 Kaunas – 1997-12-25 Kaunas), fizikė, ilgametė KPI dėstytoja. Gimė Kaune, tarnautojų Petronėlės ir Anatolijaus Baužų šeimoje. 1935 m. pradėjo lankyti pradinę mokyklą. Lietuvai atgavus Vilnių, 1940 m. su tėvais persikėlė į sostinę. Čia 1941 m. baigė pradinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus 2-ją (vėliau pavadinta Salomėjos Nėries) mergaičių gimnaziją. 1947 m., aukso medaliu baigusi šią prestižinę gimnaziją, Vilniaus universiteto Fizikos–matematikos fakultete pradėjo studijuoti fiziką. 1948 m. mirė jos tėtis ir ji liko su sergančia mama. Bestudijuojant pradėjo dirbti laborante Eksperimentinės fizikos katedroje. Čia įsitraukė į studentų mokslinį darbą. Jos atliktas darbas respublikinėje studentų mokslinių darbų apžiūroje buvo įvertintas pirmąją vieta. Ji buvo studentų profsąjungos fakulteto biuro nare, kuravo fakulteto studentų meninę saviveiklą, dalyvavo sportinėse varžybose. Buvo draugiška, ne vienam žemesnio kurso studentui patarė kurio fakultete sovietinio aktyvisto reikia saugotis. 1950 m. už gerą darbą ją atžymėjo universiteto rektorius. 1952 m., labai gerai apgynusi diplominį darbą „Mikroelemento boro kiekybinė spektrinė analizė dirvožemyje“, universitetą baigė su pagyrimu, tapo diplomuota fizike ir buvo paskirta į Kauno politechnikos instituto Fizikos katedrą asistente. Vadovaujant prof. K. Baršauskui fizikos žinias gilino aspirantūroje (1952–1955). Baigusi aspirantūrą paskirta asistente, o nuo 1962 m. – vyr. dėstytoja. Ji dėstė Inžinerinės ekonomikos fakulteto studentams. B. Vaineikienė buvo pedagogė iš pašaukimo ir savo talentą paskyrė jaunosios kartos ugdymui. Daugelį metų, būnant akademinės grupės kuratore, jai rūpėjo tiek studentų akademiniai reikalai, tiek jų elgesio kultūra ir buitis. Mokslinį darbą dirbo atominės spektroskopijos srityje. Kartu su bendradarbiais paskelbė 18 mokslinių straipsnių. Buvo Respublikinio spektroskopijos koordinavimo komiteto nare. Stažavo Vilniaus konstravimo biure (1975) ir Vilniaus universiteto Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedroje (1979 ir 1985). Birutė buvo aktyvi visuomenininkė: KPI Moterų tarybos pirmininkės pavaduotoja, KPI Vietos komiteto komisijos darbui su vaikais narė, fakulteto profsąjungos biuro nare. Darbuotojų vaikams organizuodavo progines šventes, dovanėles ir kitas priemones. Nuoširdžiai vykdė prisiimtas pareigas. Visuomet buvo pasiruošusi padėti, pagelbėti, patarti. Ji džiaugdavosi tiek savo studentų, tiek bendradarbių ir jų šeimos narių laimėjimais ir išgyvendavo dėl jų nesėkmių. Už šias būdo savybes ir pedagogės talentą ji buvo gerbiama ir gerai vertinama ne tik studentų ir kolegų, bet ir vadovybės. Už gerą darbą rektorius 8 kartus jai reiškė padėką, apdovanojo instituto Garbės raštais, skatino išvykomis į užsienį (1965 m. į Suomiją, 1971 m. į VDR, 1985 m. į VFR). Ji buvo išrinkta į Kauno miesto rajoninę deputatų tarybą (1953–1956). Nors 1987 m. išėjo į pensiją, tačiau kurį laiką katedroje dirbo valandine dėstytoja, mielai dalyvaudavo katedros renginiuose, ekskursijose, konferencijose. Birutė ir Emilijus Vaineikiai užaugino ir išmokė dukras Dalią ir Audronę. Dalia KPI Inžinerinės ekonomikos fakultete įgijo mašinų gamybos pramonės inžinierės ekonomistės specialybę. Audronė KPI Informatikos fakultete baigė taikomosios matematikos studijas ir Vilniaus universitete–anglų kalbą. Birutė Vaineikienė mirė 1997 m. gruodžio 25 d., palaidota Kauno Petrašiūnų kapinėse.

Parengė Albinas Tamašauskas

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC