ŠEŠTOKAS Vaclovas Vytautas,

Gimimo data: 
1931-03-20

profesorius, kelių inžinierius, technikos mokslų daktaras, Miestų staybos katedros vedėjas (1971). Mirė 1984-11-23.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC