URBANSKAS Algimantas

Plačiau: 

  

     Algimantas  URBANSKAS  (1936-02-19     Mielaiškampių km., Prienų r. – 2006-01-29 Kaunas) inžinierius elektrikas,    Elektros grandinių mokomosios laboratorijos vedėjas.

Mirė 2006-01-29.   

                                  

     Algimantas  gimė 1936 metais   vasario mėn.  19 dieną  Mielaiškampių kaime, Prienų rajone. 1954 metais, baigęs Kauno politechnikumą,  dirbo Vilniaus radijo stotyje. 1955–1958 m.  tarnavo kariuomenėje. 1958–1966 m. dirbo Kauno radijo gamykloje ir kartu studijavo KPI Elektrotechnikos fakulteto vakariniame skyriuje, kurį 1965 metais baigė su pagyrimu. 1966 m. pradėjo dirbti KPI Bendrosios elektrotechnikos katedroje asistento, o 1966 – 1991m. Teorinės elektrotechnikos katedroje asistento pareigose. 1991–2005 m.  dirbo laborantu su aukštuoju mokslu, o vėliau – Elektros grandinių mokomosios laboratorijos vedėjas. Algimantas Urbanskas labai daug prisidėjo kuriant ir kelis kartus modernizuojant Elektros grandinių mokomąją laboratoriją. Ir modernizavimų metu laboratorija be sutrikimų aptarnaudavo studentus po 10–12 valandų per dieną. Tai buvo didžiulis Algimanto nuopelnas. Laboratorijoje buvo pavyzdinga tvarka ir iš studentų buvo griežtai reikalaujama jos laikytis. Mokė, kaip racionaliausiai sujungti tiriamas elektros grandines, aiškino jose vykstančių procesų ir reiškinių esmę. Studentai visada sulaukdavo jo geranoriškų paaiškinimų ir pagalbos.

Elektros grandinių laboratoriniai darbai buvo susieti su mokslinių tyrimų pradmenimis: būtinai reikėjo jiems ruoštis iš anksto, atlikti skaičiavimus, o laboratorijoje juos patikrinti. Algimantas studentus konsultavo,  jiems skaitė teorinės elektrotechnikos, grandinių teorijos paskaitas, vedė tų dalykų praktinius užsiėmimus. Parengė nemažai laboratorinių darbų aprašymų, įrengė stendų, ruošė kitus mokomuosius metodinius darbus, įvairias kursinių ir namų darbų užduotis.

Ypač daug jis padirbėjo prie katedros leidžiamų vadovėlių ir metodinės literatūros, ruošdamas leidinių maketus, atlikdamas techninio ir dalykinio redagavimo darbus. Praktiškai visi katedroje paruošti darbai buvo surinkti ir sumaketuoti jo. Algimantas dirbo labai kūrybingai, dalykiškai, aptardamas su autoriais leidinių komponavimą, turinį, duodavo daug vertingų patarimų, remdamasis savo didžiule pedagoginio darbo patirtimi. Daug darbų atliko altruistiškai, negaudamas atlyginimo.

 Aktyviai dalyvavo taikomojo pobūdžio mokslinių tyrimų darbuose: 1966 – 1989 metais buvo 14 ūkiskaitinių sutarčių vykdytojas. Per ilgametį darbą katedroje Algimantas daug kartų pelnytai apdovanotas garbės raštais ir padėkomis.

 Niekada neatsisakė, neišsisukinėjo prašomas atlikti visuomeninį darbą. Jis paaukojo ne vieną savo vasarą, maloniai sutikęs dirbti komendantu KPI poilsio namuose Politechnika Palangoje. Poilsiautojai – instituto darbuotojai – jam reiškė tik padėkas.

 Laisvalaikį mėgo leisti kolektyviniame sode. Už gerą priežiūrą sodas jam dosniai atsilygindavo. Tą pajusdavo ir katedros bendradarbiai, kuriuos Algimantas vaišindavo užaugintomis sodo gėrybėmis.. Jis mėgo būti šeimos ratelyje, būtinai ką nors meistrauti.

A.     ..Urbanskas mirė 2006  metų sausio  mėn. 29 d. Palaidotas Senavos kapinėse Kaune.

                                                                  

    Parengė Leonardas Rinkevičius

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC