TILTŲ KATEDRA

Gimimo data: 
1922-03-24

 Tiltų katedra įkurta įsteigus universitetą Kaune 1922 m. kovo  24 d., Technikos fakulteto statybos skyriuje.  Tai buvo pirmoji tokio profilio katedra Lietuvoje. Ši katedra pradėjo darbą 1923 m. sausio 18 d., kai jos organizatoriumi ir pirmuoju vedėju buvo patvirtintas inžinierius Silvestras Grinkevičius. Jis vadovavo katedrai iki Universiteto pertvarkos 1940 m.

     Katedros darbo ir studijų programos pagrindu tapo inžinieriaus S. Grinkevičiaus ir P. Morkūno patirtis, sukaupta projektuojant, statant ir atstatant I-ojo Pasaulinio karo sugriautus tiltus carinėje Rusijoje.

     Tiltų katedra veikė beveik visą tarpukario laikotarpį. 1940 m. ji buvo pervadinta  Tiltų ir geležinių konstrukcijų katedra, o 1941 m. rudenį – Tiltų ir konstrukcijų katedra. Smulkūs pavadinimų ir tematikos pokyčiai, daugiausia padiktuoti okupacinių valdžių, neįnešė esminių pokyčių į katedros darbą ir jos dėstytų disciplinų sąrašą. 1923–1940 m. katedros vedėju buvo Silvestras Grinkevičius, o 1940–1943 m. – Jonas Kuodis.

     Tiltų katedra kuravo statybinio konstravimo disciplinas, skaitytas universitete Technikos fakulteto studentams ir bendro pobūdžio statybos kursą kitų specialybių Technikos fakulteto studentams. Katedros dėstytojai dėstė tokias svarbiausias  disciplinas: Mediniai tiltai ir konstrukcijos, Geležiniai tiltai ir geležinės konstrukcijos(S. Grinkevičius),  Gelžbetoniniai tiltai ir konstrukcijos(P. Morkūnas, o nuo 1937 m. J. Kuodis).

     Tiltų katedra tikslino pavadinimus,  kūrė lietuvišką terminologiją, rengė leidinius klausytojams ir dirbantiesiems. S. Grinkevičius parašė ir išspausdino mokymo priemones: Mediniai tiltai(1929), Pastatams skaičiuoti daviniai (1932). J. Gabrys išleido knygas Medinių sijinių tiltų tipai (1923),  Gelžbetoniai ir betoniniai tiltai (1931), Betoninės ir gelžbetoninės trijų šarnyrų arkos (1937). P. Morkūnas, turintis didelę praktinę patirtį,  dėstė gelžbetonio ir gelžbetoninių tiltų dalykus.

     Tarpukariu Universitetui trūko patalpų ir lėšų įrangai įsigyti, todėl katedra neturėjo laboratorijų, o  darbuotojai mažai  domėjosi moksliniais tyrimais.

     Statybos skyriaus studentai nebuvo smulkiau profiliuojami, todėl išskirti Tiltų katedros parengtų inžinierių-statybininkų  skaičiaus nėra pagrindo.

     Mokslinis darbas katedroje iki 1937 m. praktiškai nevyko, mokslo daktarų katedra nerengė. Tik 1937 m., grįžus iš Austrijos daktaro disertaciją apsigynusiam Jonui Kuodžiui, buvo imta plėtoti betono ir gelžbetonio tyrimus, jo pradėtus Vienoje, vadovaujant profesoriams R. Saligeriui ir F. Rinagliui.

1938 m. atliktų tyrimų pagrindu J. Kuodis paskelbė darbą „Gelžbetonio ir betono darbų kontrolė“. Vėliau J. Kuodis leidyklai įteikė darbus „Gelžbetonio konstrukcijų dimensionavimas ir projektavimas“ bei „ Masyvių tiltų techninės sąlygos ir kai kurie konstravimo pagrindai“, kurie dėl sunkių karo sąlygų nebuvo išleisti.  Tai buvo aukšto mokslinio lygio darbai, pokario metais suvaidinę lemiamą vaidmenį tolesniems plataus masto betono ir gelžbetonio tyrimams. Vėliau J.Kuodis savo mokslinius tyrimus apibendrino ir paskelbė JAV bei įvairiose Europos šalyse.

     Tiltų katedros dėstytojai, ypač didelę inžinerinę patirtį turėję S. Grinkevičius ir P. Morkūnas, daug prisidėjo prie Lietuvos ūkio plėtros. S. Grinkevičius vadovavo statant 8 tiltus Telšių–Amalių geležinkelio ruože (1925), „Maisto“ fabriką ir kt. P. Morkūnas suprojektavo 19 gelžbetoninių tiltų ir atliko 16 kitų pastatų (jų tarpe keturių bažnyčių) gelžbetoninių konstrukcijų skaičiavimus.

     Aktyviai vystant Lietuvos ūkį dalyvavo ir kiti katedros dėstytojai. Asistentas V. Klimavičius dirbo AB „Drobė“ fabriko statybos priežiūros inžinieriumi (1936–1940) antraeilėse pareigose ir  AB “Cementas“ fabriko vyr. inžinieriumi (1940). Asistentas A. Bistrickas suprojektavo ir statė gyvenamuosius namus, sakralinius statinius (Šv. Antano bažnyčią Kaune, Saleziečių aspirantų kolegijos namus Vytėtuose). Asistentas A. Rozenbliumas suprojektavo Kauno sporto halę (1939), Centrinio pašto gelžbetoninius perdengimus, gelžbetoninį tiltą per Nemuną (1937), Radviliškio stiklo fabriką (1937), tekstilės fabriką „Lima“ (1938), Panevėžio ir Kauno „Maisto“ fabrikų konstrukcijas. Universitete atliktų J. Kuodžio tyrimų duomenys buvo panaudoti statant tilto ties Ariogala gelžbetonines konstrukcijas.

     Katedros personalo sąrašuose, be prof. Rozenbliumo (kuris aukštąją mokyklą baigė užsienyje), dirbo A. Bistrickas, J. Mikuckis, J. Kivilša, R. Pesys ir B. Ziberkas. Okupacijos metais kai kurie katedros darbuotojai patyrė persekiojimus (A.Bistrickas, J. Kuodis – sovietmečiu) ir net represijas (V. Klimavičius, R. Pesys).

 

Parengė V. Keras

 

Literatūra:

Statybos mokslų ir studijų raida Lietuvos universitetuose. – Kaunas: Technologija, 2000.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC