KAIRYS Steponas,

Gimimo data: 
1879-01-03

profesorius, Garbės daktaras, Vasario 16-sios akto signataras, VLIKo pirmininkas, priverstinis emigrantas, ilgametis Vandentiekio ir kanalizacijos katedros vedėjas, Statybos fakulteto dekanas (1940-1942). Mirė 1964-12-16.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC