SONGAILA Mykolas

Gimimo data: 
1874-09-05

 architektas, VDU profesorius, Architektūros katedros vedėjas.  Mirė 1941-09-12.

Plačiau: 

 Mykolas Songaila  (1874-09-05 Kuzmino dvaras, Pskovo sr., Rusija–1941-09-12 Kaunas), architektas, VDU profesorius, Architektūros katedros vedėjas.

Iš Lietuvos bajorų kilęs Mykolas Songaila 1894 m. baigė Velikije Luki realinę mokyklą ir įstojo į Peterburgo imperatoriškosios meno akademijos Architektūros skyrių. 1897–1900 m. nutraukė studijas ir tvarkė Kuzmino dvaro ūkį. 1900 m. tęsė studijas akademijoje. 1903 m. baigė akademiją su pagyrimu ir buvo pasiųstas tobulintis į Italiją. Užsienyje  įgijo menininko –architekto kvalifikaciją.

Studijų metais ir po jų baigimo Mykolas Songaila dirbo architekto padėjėju ir savarankiškai. Gyvendamas Rusijoje, suprojektavo daug administracinių, visuomeninių, kulto pastatų, gyvenamųjų namų. 1896 m. suprojektavo Krivoj Rogo sinagogą, Chersono gimnaziją, stačiatikių  soborą Alioškuose, Chersono gubernijoje. Tie projektai buvo įgyvendinti. 1897–1898 m. bendradarbiavo projektuojant ir statant kirasirų pulko cerkvę Carskoje Selo, 1901 m. – Aleksandro III paminklą Maskvoje, 1903 m. cerkvę – paminklą Aleksandro II nužudymo vietoje.

1903 m. dirbo  architektu Peterburgo –Vitebsko geležinkelio statyboje, projektavo  Peterburgo, Carskoje Selo, Pavlovsko ir kitas geležinkelio stotis.

1905–1907 m. M. Songaila  tobulinosi Italijoje. Grįžęs į Rusiją dėstė architektūrinę braižybą Mergaičių politechnikos kursuose, netrukus perorganizuotuose į Mergaičių politechnikos institutą (MPI), o nuo 1918 m. – II politechnikos institutą. Nuo 1909 m. buvo MPI Architektūros formų katedros vedėjas, o 1911–1919 m.  MPI Architektūros fakulteto dekanas. Nuo 1908 m. dirbo Aukštuosiuose žemės ūkio kursuose (vėliau – Peterburgo žemės ūkio akademija) Žemės ūkio architektūros katedros vedėju, o 1915–1921 m. buvo šios akademijos rektoriumi.

I-ojo pasaulinio karo metais dalyvavo organizacijos  „Rusijos miestų sąjunga“ darbe, vadovavo statyboms Rusijos šiaurinėje dalyje, parengė tipinių ligoninių, gyvenamųjų barakų, sanitarinių techninių įrengimų projektus. Iki 1920 m. suprojektavo ir vadovavo statybai  daugiau nei 50 gyvenamųjų bei reprezentacinių namų, daugiausia Peterburge; iš jų  pažymėtini St. Peterburgo ginekologinio instituto bei Žemės ūkio kursų rūmai. Kūrė ir interjerus.

Yra žinoma tik viena M. Songailos parašyta ir 1916 m. išleista  450 puslapių knyga „Sanitarinių įrengimų tipai ir normos“ rusų kalba.

1920 m. Mykolas Songaila atvyko į Kauną. Jis dirbo Lietuvos atstatymo komisariate komisaro padėjėju kuriant Technikos draugiją, Meno kūrėjų draugiją bei Inžinierių ir architektų sąjungą bei dalyvavo jų tolesnėje veikloje. Nuo 1921 m. Aukštųjų kursų Technikos skyriuje pradėjo skaityti  įvadines statybos paskaitas apie architektūros formas.  1922 m. susikūrusio Lietuvos universiteto Technikos fakulteto Statybos skyriaus studentams skaitė statybos meno, pastatų šildymo ir vėdinimo, pastatų tipologijos, sąmatų sudarymo, miestų planavimo ir  kitas  disciplinas, vadovavo diplominiams projektams. Nuo 1922 m. vasario 16 d. iki 1940 m. rugpjūčio 15 d. buvo  Architektūros katedros vedėjas.

Ugdydamas studentus statybininkus bei architektus, M. Songaila siekė išlaikyti klasikinės architektūros tradicijas.  Tokia architektūrinė kryptis pastebima jo projektuotų reikšmingiausių pastatų – Lietuvos Banko rūmų (1928, su A. Funku ir F. Vizbaru), VDU Fizikos–Chemijos instituto rūmų (1931) – fasaduose.

M. Songaila projektavo ir privačius gyvenamuosius namus, vadovavo reikšmingų Lietuvos ūkiui Panevėžio (1930), Raseinių (1933, su A. Funku), Biržų (1935), Tauragės (1935, su A. Funku), Mažeikių (1937), Kretingos (1938) bankų projektavimui ir statyboms.

Buvo suplanavęs VDU miestelio Aleksote teritoriją, parengęs VDU kai kurių statinių rekonstravimo projektų, tačiau jie nebuvo įgyvendinti.

1938–1939 m. M. Songaila rengė naujus VDU mokymo planus ir Architektūros skyriaus steigimo pagrindimą.

Mykolas Songaila mirė 1941 metais. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse Kaune.

 

Parengė V. Keras 

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC