RUTKŪNIENĖ Delija Marija

Plačiau: 

 

      Delija Marija Rutkūnienė (1940-05-11 Kaunas), fizikė, docentė, gamtos mokslų daktarė, ilgametė KPI (vėliau KTU) Fizikos katedros dėstytoja (1963–2009).

     Delija gimė prieškario Lietuvos inteligentų Elenos ir Kazio Baubų šeimoje. Tėvai susipažino Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos–filosofijos fakultete kartu studijuodami klasikines kalbas. Motina, baigusi universitetą (1939), mokytojavo Kaune privačioje mergaičių gimnazijoje. Tėvas – žurnalistas, redaktorius ir pedagogas, 1937 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą.  Nepriklausomoje Lietuvoje jis kurį laiką mokytojavo, redagavo katalikiškos krypties žurnalus „Ateitis“ ir „Židinys“, dirbo laikraštyje „XX  amžius“, rašė straipsnius į minėtus leidinius ir kitą periodinę spaudą. Vokiečių okupacijos metais buvo Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius. Jis dalyvavo pasipriešinime ir  prieš sovietų, ir prieš nacių okupaciją.  1943 m. naciai jį, kartu su kitais 45 žymiais Lietuvos intelektualais, suėmė ir įkalino Štuthofo koncentracijos stovykloje. Čia jis, būdamas tik 34 metų,   žuvo. Pasibaigus karo veiksmams Elena Baubienė, su ketverių metų Delija ir dvejų metų Vitaliumi iš Kauno persikėlė pas savo tėvą į Kėdainius. Čia dirbo mokytoja, vėliau –Kėdainių mergaičių gimnazijos direktore.

      Delija, 1950 m. baigusi pradinę mokyklą, toliau mokėsi Kėdainių 2–oje vidurinėje mokykloje. 1957 m.,   baigusi mokyklą aukso medaliu, įstojo į Vilniaus universiteto Fizikos–matematikos  fakultetą ir studijavo fiziką. 1962 m. Universitetą  baigė su pagyrimu. Baigusi universitetą,   vienerius metus dirbo asistente Radiofizikos katedroje. Ištekėjusi persikėlė pas vyrą į Kėdainius. Čia, dirbdama Kėdainių chemijos kombinato vyresniąja inžiniere, pradėjo dirbti KPI Fizikos katedros dėstytoja už valandinį atlyginimą, vėliau – asistente, o 1965–1968 m. – Fizikos katedros aspirantė. Baigusi aspirantūrą, 1969–1977 m. dirbo KPI K. Baršausko ultragarso laboratorijoje mokslo darbuotoja, o antraeilėse pareigose – Fizikos katedroje dėstytoja. 1971 m. jos šeimą ištiko skaudi nelaimė – vykdamas į darbą autoavarijoje žuvo Delijos vyras  Kazimieras Rutkūnas, Jonavos statybos valdybos viršininkas. Našlaičiu liko aštuonių mėnesių   sūnus Tautvydas.  Tuomet, atsisakiusi pamėgto mokytojos darbo Kėdainiuose, į Kauną persikėlusi Delijos mama jiems pasiaukojančiai padėjo.

    D. Rutkūnienės mokslinio darbo sritis – molekulinės akustikos taikymas skysčių sandaros tyrimui. Spaudoje paskelbė 24 mokslinius straipsnius. Pranešimus skaitė tarptautinėse ir respublikinėse mokslinėse konferencijose. 1983 m. apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidatės disertaciją  „Daugiavalenčių elektrolitų tirpalų tūrinių ir akustinių savybių tyrimas“ (1993 m. nostrifikuota gamtos mokslų daktare). 1985 m. jai suteiktas docentės mokslinis vardas. Ji mokymo knygos „Fizika: mechanika, termodinamika, elektromagnetizmas“ (2004) bendraautorė. Kvalifikaciją  kėlė Lietuvos MA (1980),  MIFI (1985). Daugelį metų D. Rutkūnienė Universitete ne tik kvalifikuotai dėstė fiziką, bet ir visiems KTU studentams  sudarinėjo fizikos paskaitų, laboratorinių darbų bei pratybų tvarkaraščius (1980–2009), tvarkė Fizikos katedros dėstytojų pedagoginio  krūvio apskaitą. Antraeilėse pareigose 1995–2002 m. dėstė fiziką KTU gimnazijos moksleiviams. Tarp jos rengtų mokinių yra tarptautinių ir respublikinių olimpiadų bei konkursų prizininkų.  Doc. D. Rutkūnienė yra inteligentiška, tolerantiška, už ką kolegų, studentų ir moksleivių yra gerbiama ir gerai vertinama.

   D. Rutkūnienė išėjo į pensiją 2009 m.  Ji  išaugino ir išmokslino sūnų Tautvydą, kuris 1995 m. sėkmingai baigė taikomosios fizikos magistro studijas KTU Fundamentaliųjų mokslų fakultete.

 

 Parengė  Albinas Tamašauskas

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC