REPČIENĖ Angelė Laimutė

Plačiau: 

      Angelė Laimutė Repčienė (1941-10-10 Pažosiai, Biržų aps.), fizikė, ilgametė KPI (vėliau KTU) dėstytoja, tremtinė.

     Angelė gimė pasiturinčių ūkininkų Adelės ir Igno Karaliūnų šeimoje. 1948 m. sovietiniai okupantai, ruošdamiesi didžiausiai Lietuvoje „Pavasaris“ trėmimo operacijai, juos įrašė į tremtinų šeimų sąrašą. Tai sužinoję ir norėdami išvengti tremties į Sibirą, palikę visą, kas sunkiu darbu užgyventa, Karaliūnai pasislėpė Latvijoje.  Pradžioje slapstėsi Rygoje, vėliau – Rygos rajone. 1949 m. močiutė (Angelės mamos mama) septynmetę Angelę iš Latvijos parsivežė į Lietuvą. Čia ji pradėjo lankyti Gegobrastų mokyklą, vėliau, globojama tetos, mokslą tęsė Panevėžio 2-oje (dabar – V. Landsbergio Žemkalnio gimnazija) vidurinėje mokykloje. Tėvai ir broliai, sovietmečiu negalėję sugrįžti į nusavintus namus, liko gyventi Latvijoje. Angelei, vaikystėje dėl sovietinio okupanto kaltės praradusiai gimtuosius namus ir tėvų globą, Kauno apylinkės teismas 2009 metais pripažino tremtinės statusą.

     Angelė, besimokydama vidurinėje mokykloje, respublikinėse jaunųjų fizikų olimpiadose yra laimėjusi 2-ąją ir 3-iąją vietas. 1960 m. vidurinę mokyklą ji baigė sidabro medaliu. Tais pačiais metais, nuslėpusi socialinę kilmę ir trėmimą, įstojo į Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakulteto fizikos skyrių. Studijas baigė 1966 m., įgydama fizikės (puslaidininkių fizika) kvalifikaciją, ir buvo paskirta dirbti į Kauno politechnikos instituto Fizikos katedrą asistento pareigose. Greitai įsijungė į katedros mokslino darbo temos „Fotojautrių optinių informacinių sistemų ir elektrografinių sluoksnių bei kontaktinių reiškinių fotopuslaidininkis-segnetoelektrikas“ tyrimus. Su pranešimais dalyvavo mokslinėse ir mokslinėse–metodinėse konferencijose. Kvalifikaciją kėlė Baltarusijos universitete (1971), Maskvos inžinerinės fizikos institute (1977, 1982) ir Leningrado universitete (1988). Studentams vedė fizikos pratybas ir laboratorinius darbus. Darbe pasižymėjo pareigingumu ir profesionalumu, buvo reikli sau ir studentams, kartu buvo jautri ir draugiška. Dirbdama katedroje, 1994–2007 m.  taip pat dirbo  KTU gimnazijos fizikos ir astronomijos  mokytoja metodininke,  mokydama gimnazistus fizikos ir astronomijos. Dirbdama  antraeilėse mokytojos  pareigose, kruopščiai ruošdavosi pamokoms ir ne vienas jos ruoštas KTU gimnazijos moksleivis tapo respublikinių moksleivių fizikos olimpiadų ir profesoriaus Kazimiero Baršausko fizikos konkursų prizininku.

     1974 m. Angelė ištekėjo už Zenono Repčio (1930–2004), matematiko, mokytojo eksperto, dviejų matematikos mokymo priemonių bendraautoriaus. Nebūdamas komunistų partijos narys, Zenonas sovietmečiu daugelį metų buvo Kauno 8-osios vidurinės mokyklos, vėliau ir „Saulės“ gimnazijos, garsėjančios sustiprintu matematikos mokymu, direktoriaus pavaduotoju. Lietuvos matematikų draugija Z. Repčį apdovanojo Zigmo Žemaičio medaliu už pasižymėjimą ugdant jaunuosius matematikus. Angelė ir Zenonas Repčiai aktyviai dalyvavo Lietuvos Sąjūdžio kampanijose atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos nepriklausomybę.    

     Angelė Laimutė Repčienė, dirbusi Fizikos katedroje asistente 43-ejus metus, 2009 metais išlydėta į pensiją.  Dabar ji daug skaito, dirba sode, priklauso Domininkonų trečiajam (pasauliečių) ordinui.

  

 

 Parengė  Albinas Tamašauskas

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC