RAIPA Alvydas

Plačiau: 

 

Alvydas Raipa (1949-10-10 Panevėžys), KTU socialinių mokslų fakulteto viešojo administravimo katedros profesorius.

Gimė tarnautojų šeimoje, vidurinę mokyklą baigė Panevėžyje. Nuo jaunystės domėjosi istorija, šio mokslo studijas 1974 m. baigė Vilniaus pedagoginiame universitete, vėliau, 1979 – 1981 m., šias žinias gilino istorijos aspirantūros studijose Sankt-Peterburgo valstybiniame universitete (buvusiame Leningrado valstybiniame universitete). 1978 – 1981 m. baigė Sankt-Peterburgo valstybinio universiteto politikos mokslų magistratūros studijas. 1981 m. Sankt-Peterburgo valstybiniame universitete apginė istorijos mokslų daktaro disertaciją, daktaro laipsnis nostrifikuotas 1993.05.28. 1989–1991 m. Vilniaus universitete įgijo socialinių mokslų daktaro laipsnį.

1981–1987 m. A. Raipa pradėjo dirbti Vilniaus universitete politikos mokslų katedroje asistentu, vėliau vyr. dėstytoju, docentu, katedros vedėju. 1987 m. perėjo į Kauno politechnikos institutą. Iki 1989 m. vadovavo visuomenės mokslų katedrai. 1991–1995 m. dalyvavo įvairiuose moksliniuose tyrimuose, dėstė bakalauro ir magistro studijų pakopose Kauno technologijos universiteto politologijos katedroje. 1996 m. savo kvalifikaciją kėlė JAV Floridos universitete. 2000–2001 m. vadovavo Kauno technologijos universiteto viešojo administravimo katedrai.

Nuo 2003 m. Alvydas Raipa buvo Kauno technologijos universiteto profesorius, dėstė magistrantūros ir doktorantūros studijų studentams. Jo sukurti ir dėstomi magistrantūros programos moduliai: „Viešojo administravimo lyginamoji analizė“, „Viešoji politika ir analizė“, doktorantūros programos moduliai: „Šiuolaikinės viešojo administravimo metodologinės problemos“, „Modernios viešojo administravimo lyginamosios analizės koncepcijos“.

2005–2010 m. Vadybos ir administravimo doktorantūros studijų katedroje vadovavo apie 30 daktaro disertacijų, buvo 6 habilitacijos procedūrų atestacinės komisijos nariu Klaipėdos universiteto socialinių mokslų fakultete. Yra mokslinių žurnalų „Viešoji politika ir administravimas“, „Государственное управление“ redakcinės kolegijos narys. Yra mokslo organizacijų „The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe“ (NISPAcee) ir „The European Public Administration Network“ (EPAN) narys.

Alvydas Raipa buvo vizituojantis viešojo administravimo krypties profesorius Šiaulių universitete, Klaipėdos universitete, Mykolo Romerio universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus universitete. Pirmininkavo bakalauro ir magistro baigiamuosiuose egzaminuose Šiaulių universitete, Klaipėdos universitete, Mykolo Romerio Universitete, Vytauto Didžiojo universitete. Yra Klaipėdos universiteto socialinių mokslų fakulteto atestacijos komisijos narys. 2000–2012 m. vedė virš 200 mokymo kursų ir pravedė daugiau nei 40 seminarų valstybės tarnautojams tarnautojų mokymo centruose (Livadi, FMMC ir kt.). Yra Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacijos akademinės tarybos narys, studijų kokybės vertinimo centro ekspertas.

Profesorius nuolatos rengia mokslo šaltinių publikacijas, mokslinio teksto vertimus, inicijuoja periodinių ar vienkartinių mokslo leidinių kūrimą. Yra 9 mokslinių knygų bendraautorius ir 5 redaktorius. 1996–2010 m. paskelbė daugiau nei 100 mokslinių straipsnių, knygų skyrių, konferencijų pranešimų. 20 publikacijų tarptautiniuose žurnaluose (Slovakijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Lenkijoje, Latvijoje ir kt.).

Nuo 2012 m. A. Raipa dirba profesoriumi Mykolo Riomerio universitete viešojo administravimo departamente.

Profesorius pasižymi išskirtinėmis lyderio savybėmis, gebėjimu kaupti ir sisteminti mokslinę informaciją, aktyviai skleisti akademinę patirtį, motyvuoti studentus mokytis. Jo diplomatiškumas, komunikabilumas, orientacija į tikslą ir sisteminis mąstymas padeda vystyti akademinius tyrimus viešojo administravimo efektyvumo, viešojo valdymo tobulinimo srityse.

 

Parengė Rūta Urbanskienė,

           2017-02-02

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC