ŠALČIUS Petras,

Gimimo data: 
1893-01-25

Kauno (1922-1939) ir Vilniaus (1940-1950) universitetų profesorius, habilituotas daktaras, žymus kooperacijos judėjimo Lietuvoje ideologas ir dalyvis. Mirė 1958-04-22.

Plačiau: 

    Petras ŠALČIUS (1893-01-25 Čiūdiškiai, Prienų valsč. –1958-04-22 Kaunas), teisininkas, kooperacijos specialistas, ekonomikos mokslų daktaras, profesorius.
   1913 m. baigė Marijampolės gimnaziją, o 1918 m. –Maskvos universiteto Teisės fakultetą, kartu ir aukštuosius kooperacijos kursus prie Šaniavskio liaudies universiteto.
   1918 m. grįžo į Lietuvą ir skyrė jėgas įgyvendinti kooperacijos įdėją. 1919 m. Prekybos ir pramonės ministerijoje įsteigė Kooperacijos departamentą. Jo parengtas „Kooperacijos bendrovių ir jų sąjungų įstatymas", priimtas 1919 m., veikė iki 1940 m. Nuo 1922 m. pradėjo dirbti docentu Lietuvos universiteto Teisės fakultete, dėstė politinę ekonomiją, ekonominių teorijų istoriją ir kooperaciją. Vėliau spaudoje išleido šių disciplinų vadovėlius. 1930–1940 m. Politinės ekonomijos ir statistikos katedros vedėjas. 1935 m. jam suteiktas profesoriaus vardas, o 1939 m. – ekonomikos mokslų daktaro laipsnis. 1940 m. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto profesorius, prorektorius (1940). Pokario laikotarpiu, 1945–1950 m. iš pradžių dirbo Kauno, o vėliau Vilniaus universitetuose ir Lietuvos MA Ekonomikos institute.
   P. Šalčius – vienas žymiausių kooperacijos teoretikas ir ideologas Lietuvoje. Kooperacijai skirtos gausios jo publikacijos, 1919–1940 m. redagavo kooperatininkų žurnalą „Talka". 1919–1925 m. Lietuvos kooperacijos bendrovių sąjungos valdybos pirmininkas, Lietuvos kooperatyvų tarybos, Lietuvos kooperatininkų draugijos steigėjas ir ilgametis pirmininkas, Prekybos, pramonės ir amatų rūmų narys, Kooperacijos banko valdybos narys, lietuvių-švedų draugijos pirmininkas. 1931 m. tapo Tarptautinio kooperacijos instituto nariu.
   Vertingą P. Šalčiaus mokslinį palikimą sudaro Lietuvos ūkio ir ekonomikos minties istorijai skirti darbai: Kooperacija (1931), Ekonomika, 2 d. 1931–1932, Ekonomikos pagrindai (1933), Žemės ūkio organizacijos Lietuvoje iki 1915 m. (1937). Lietuvai atgavus nepriklausomybę, jie buvo paskelbti jo raštuose.
                                                   Parengė Vita Jovaišienė
Literatūra
1. Lukoševičius V. Profesoriaus P. Šalčiaus rankraštinis palikimas. – Liaudies ūkis, 1982, Nr. 11.
2. Lukoševičius V. Kooperacijos teoretikas ir ideologas Lietuvoje prof. P. Šalčius. – Kn.: Lito ir Lietuvos ekonomikos tėvai. – Vilnius, 1989, p. 48–56.
3. Lukoševičius V. Petro Šalčiaus gyvenimas ir veikla. – Kn.: Raštai. Kooperacija. – Vilnius, 1989, p. 5–19. (Šiuose raštuose nurodoma ir literatūra apie P. Šalčių, 14 publikacijų.)
4. Martinkus B. Ekonomikos ir vadybos studijų raida Kauno technologijos universitete. – Kaunas, 1998, p. 14–15.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC