PEČIŪRA Bronislovas,

gimė 1924-01-08. Docentas, socialinių mokslų daktaras, Pramonės įmonių ekonomikos ir organizavimo (1954-1967), Gamybos valdymo (1974-1978) katedrų vedėjas. Mirė 1997-02-14.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC