PAPEČKYS Kazys

Plačiau: 

 

     Kazys Papečkys (1914-10-07 Vazniškiai, Marijampolės aps. – 1973-07-04 Kaunas),  poetas, rašytojas, vertėjas, KPI darbuotojas, politinis kalinys.

      1934 m., baigęs Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją, įstojo į VDU Istorijos-filologijos fakultetą. Čia 1934–1938 m. studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą. Vėliau studijas tęsė Vilniaus universitete. Deja, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, nespėjo parašyti ir apginti diplominio darbo ir tai sutrukdė baigti universitetą. 1940 m., sovietams okupavus Lietuvą, dirbo vaikų žurnalo „Genio“ korektoriumi. Vokiečiams okupavus Lietuvą, vaikų žurnalo „Žiburėlio“ korektorius (1941–1942). 1943 m. Kauno radiofono vaikų literatūros redakcijos stilistas, vėliau Merkinės seniūnijos Mardasavo pradinės mokyklos mokytojas (1943–1944). Sugrįžus sovietiniam okupantui, Valstybinėje grožinės literatūros leidykloje redagavo vaikų literatūrą. 1947 m. sausio mėn. sovietinis saugumas jį suėmė. Kalėjo Kaune, vėliau – Vilniuje. Aukščiausiasis teismas nuteisė trejiems metams lagerio ir dvejiems metams  tremties. Po teismo išvežė į Pečioros lagerį  Komijoje. 1948 m. paleistas sugrįžo į Lietuvą. Sugrįžęs 1948–1953 m. Valstybinėje grožinės literatūros leidykloje dirbo neetatiniu redaktoriumi ir vertėju, vėliau– Kauno spaustuvės korektoriumi. 1957–1963 m. Respublikinės bibliotekos biuletenio redaktorius. 1963 m. KPI rektorius K. Baršauskas pradžioje  jį priėmė Pedagogikos ir estetinio lavinimo katedros asistentu, o kitais metais perkėlė į Užsienio kalbų katedrą dėstytoju. Deja, 1966 m. rektorius M. Martynaitis, atleidęs iš dėstytojo pareigų,  paskyrė dirbti  redaktoriumi  KPI Moksliniame  tiriamajame  sektoriuje. 1971 m. pavasarį, prisidengiant sovietinių profsąjungų KPI Vietos komiteto (pirmininkas A. Lukoševičius) sutikimu, „užsitęsusios ligos“ dingstimi rektorius jį iš Instituto atleido.

      Poetas, rašytojas  ir vertėjas K. Papečkys parašė ir išleido eilėraščių knygas vaikams: „Vėjo malūnėlis“ (1937), „Žvėrių paradas“ (1945), „Ąsotėlis“ (1947). Parašė  rašto istorijai skirtą  mokslo populiarinimo knygą „Nuo strėlės iki knygos“ (1964).  Redagavo poezijos antologiją, skirtą S. Dariui ir S. Girėnui „Du vardai granite“ (1936), poezijos antologiją „Prisikėlusi Lietuva“ (1937), vaikų  poezijos antologiją „Vaikai ir eilėraščiai“ (1939). Be gimtosios kalbos gerai mokėjo prancūzų, lotynų ir rusų kalbas. Į lietuvių kalbą išvertė Vsevolodo Garšino, Levo Kasilio, Gi de Mopasano, Valentinos Osejavos, Aleksandro Pantelejevo, Natalijos Roleček, Vladimiro Tendrekovo ir kitų rašytojų kūrinių.

     Jis prof. K. Baršausko įkurto KPI (dabar KTU) muziejaus pirmasis, tuomet dar visuomeninis, vedėjas. Jam vadovaujant buvo įrengtas prof. K. Baršausko memorialinis kambarys ir įrengta KPI istorijos pirmoji ekspozicija. K. Papečkys  buvo kūrybinga, intelektuali, jautri ir  drąsi asmenybė. Drįsdavo viešai reikšti kritinę nuomonę, dėl to jis buvo neparankus  tuometinei ideologiškai angažuotai Instituto administracijai ir partinei vadovybei.

 Parengė        Albinas Tamašauskas

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC