PALIŪNIENĖ Algė Silvija

Plačiau: 

      Algė Silvija Paliūnienė (1936-04-13 Kaunas–1980-06-20 Vilnius), matematikė,  docentė, technikos mokslų kandidatė, tremtinė.

     Gimė inteligentiškoje Jono ir Filomenos Pankauskų  šeimoje. Tėvas studijavo Lietuvos universiteto Teologijos–filosofijos fakulteto Filosofijos skyriuje. Domėjosi psichologija. Kauno universitetą baigė 1930 metais. Leipcigo universitete specializavosi psichologijos srityje. Čia jam buvo suteiktas filosofijos daktaro laipsnis. Nuo  1934 m. dirbo VDU vyr. asistento, vėliau privatdocento (1940) pareigose. Universitete dėstė eksperimentinę psichologiją. Buvo aktyvus visuomenininkas, Lietuvos Ateitininkų sąjungos pirmininkas ir kt.  Mama baigė Vytauto Didžiojo universitetą, buvo diplomuota istorikė. 1941 m. birželio 15 d. Joną ir Filomeną  Pankauskus, su penkerių metų dukra Alge ir vienerių metų sūnumi Antanu,  sovietiniai okupantai pradžioje ištrėmė į Altajaus kraštą, o po metų – į Jakutiją. Čia kelis kartus keitė jų  trėmimo vietą: 1942 m. Krestai (šiaurės rytų Jakutija, prie Laptevų jūros), 1947 m. – Namcai (centrinė Jakutija), 1950 m. – Jakutskas, nuo 1952 m. –Kangalasai (šiauriau nuo Jakutsko). Tėvai, paleisti iš tremties, grįžo į Lietuvą 1956 m.

    A. Pankauskaitė mokyklą pradėjo lankyti 1943 m. tremtyje, Namcai vietovėje. Mokėsi labai gerai, buvo bendruomeniška:  globojo silpnesnius žemesnių klasių mokinius, dirbo su atsiliekančiais, padėjo jiems ruoštis egzaminams, mokykloje skaitė pranešimus. 1953 m.,  baigusi vidurinę mokyklą, įstojo į Jakutsko  pedagoginio instituto Fizikos–matematikos fakultetą. Baigusi du kursus, 1955 m. grįžo į Lietuvą ir studijas tęsė VU Fizikos–matematikos fakultete. 1958 m., labai gerai apgynusi diplominį darbą „Reguliarios taškų sekos“, universitetą baigė su pagyrimu ir tapo diplomuota matematike ir matematikos mokytoja. Jaunųjų specialistų skirstymo komisija ją paliko dirbti VU. Tačiau Kauno politechnikos institutui tuomet labai trūko aukštos kvalifikacijos matematikos dėstytojų. KPI Aukštosios matematikos  katedros vedėjui doc. J. Matulioniui prašant, VU rektorius prof. J. Kubilius sutiko A. Pankauskaitę išleisti ir prof. K. Baršauskas ją paskyrė dirbti KPI Aukštosios matematikos katedros asistente, o 1961 m. vyr. dėstytoja.  1973 m., disertacinio darbo baigimui, buvo išleista į vienmetę aspirantūrą. 1975 m., už darbą „Laisvi strypų virpesiai skystyje“, KPI Taryba jai suteikė technikos mokslų kandidato (dabar – daktaro) laipsnį. Kitais metais išrinko einančia docento pareigas, o 1979 m. – suteikė docento mokslinį vardą.

Jos mokslinių tyrimų kryptis buvo magnetinių laukų dvimatėje ir trimatėje erdvėje nagrinėjimas. Parašė 7 mokslinius straipsnius, su pranešimais  dalyvavo respublikinėse mokslinėse-techninėse konferencijose, dalyvavo sąjunginiame pasitarime svarstant hidrotechninių įrenginių dinamikos klausimus. Algė Paliūnienė yra monografijos „Laisvi strypų virpesiai skystyje“ (1978) ir mokymo knygos „Diferencialinių lygčių sąvokos ir uždaviniai“ (1980) bendraautorė. Kvalifikaciją kėlė Maskvos inžinerinės statybos institute (1970).  „Vyriškoje“ katedroje buvo viena iš pirmųjų dėstytojų matematikių. Inžinerinių fakultetų  studentams dėstė platų  Aukštosios matematikos kursą. Buvo pareiginga, reikli sau ir studentams.  Dėstė sklandžiai, formulavo aiškiai ir tiksliai. Ją gerbė ir studentai, ir kolegos. Katedroje buvo draugiška ir mėgstanti bendrautiBrangino šeimą, mėgo šeimininkauti, laisvalaikiu  skaitė knygas, lankė teatrą. Žiemą visa šeima slidinėdavo, vasarą važiuodavo prie jūros į Preilą.

    1961 m. Algė Pankauskaitė ištekėjo už Vytauto Paliūno. 1966 m. jiems gimė dukra Lina, o kitais metais – sūnus Vidas. 1979 m. jų šeima pateko į skaudžią autoavariją, kurioje ypač nukentėjo mama. Baigiant gydytis traumas jai buvo diagnozuota ūminė leukemija. Talentinga pedagogė ir mokslininkė 1980 m., pradėjusi 45-uosius metus, išėjo Amžinybėn. Dukra Lina, baigusi Kauno Jono Jablonskio vidurinę mokyklą su sustiprintu anglų kalbos dėstymu, 1984 m. įstojo į KPI Skaičiavimo technikos fakulteto Taikomosios matematikos specialybę, kurią baigė 1989 m.  Sūnus Vidas, baigęs Jono Jablonskio vidurinę mokyklą, 1985 m. pradėjo studijuoti KPI Taikomąją matematiką. Iš čia buvo pašauktas į sovietinę kariuomenę. Iš jos grįžo 1987 m.,  baigė KPI  du kursus ir 1989 m. studijų tęsti išvyko į Chemnico ( buvusi Vokietijos Demokratinė Respublika)  universitetą, kur studijavo taikomąją informatiką.  1993 metais, baigęs studijas, grįžo į Lietuvą  ir ilgą laiką vadovavo turizmo verslu užsiimančiai UAB „Novaturas“.

    Algė Silvija Paliūnienė  mirė 1980 m. birželio 20 d.  Palaidota Panemunės kapinėse.

 

 Parengė Albinas Tamašauskas

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC