MILENSKIS Nikalojus,

Gimimo data: 
1907-09-24

docentas, pirmasis Mechanikos fakulteto dekanas (1948-1966), Šiluminės energetikos katedros vedėjas (1951-1974). Mirė 1990-05-28.

Plačiau: 

   Nikalojus MILENSKIS (1907-09-24 Marijampolė – 1990-05-28 Kaunas), inžinierius mechanikas, docentas.  
    1927 m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją. Tais pačiais metais įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos ir matematikos fakulteto fizikos matematikos skyrių. 1931 m., išklausęs aštuonių semestrų mokslo kursą, grįžo į Marijampolę, mokytojavo Rygiškių Jono gimnazijoje ir mokytojų seminarijoje, dirbo projektuotoju įvairiose statybos ir mechanikos organizacijose. 1937 m. grįžo į universitetą tęsti studijų. 1943 m. baigė Technologijos fakultetą ir  įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją. Studijų metais mokytojavo Aukštesniojoje technikos mokykloje, kurioje, be kitų disciplinų, dėstė ir techninę termodinamiką. 1944 m. pradėjo dirbti vyresniuoju dėstytoju Kauno valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto Technologijos fakulteto Šiluminių variklių katedroje. Netrukus buvo paskirtas Technologijos fakulteto prodekanu. 1948 m. jam pavedama organizuoti Mechanikos fakultetą. 1948 – 1966 m. jo dekanas, 1948 m.  suteikiamas docento vardas. 1947 – 1951 m. Teorinės mechanikos katedros vedėjas, 1951 m. Šiluminės energetikos katedros vedėjas. Katedrai vadovavo 23 metus. Nuo 1974 m. iki mirties Šiluminės energetikos katedros docentas, dėstė techninės termodinamikos, garo mašinų, garo ir dujų turbinų ir kitus kursus, skaitė teorinės mechanikos ir techninės termodinamikos kursus Kauno politechnikume ir Žemės ūkio akademijoje.
   N. Milenskiui vadovaujant, katedros kolektyvas parengė ir 1968 m. išleido „Bendrosios šiluminės technikos“ paskaitų konspektą, 1974 m. kartu su bendraautoriais išleido „Bendrosios šiluminės technikos“ vadovėlį.  Paskelbęs mokslinių straipsnių apie metodus ir prietaisus, skirtus statybinių medžiagų šilumos ir temperatūros laidumo koeficientams nustatyti, taip pat darbų registravimo prietaisų, pavarų dėžių konstravimo, kuro išpurškimo ir degimo klausimais.
   N. Milenskis buvo Kauno politechnikos instituto techninio biuro bendradarbiavimui su pramone pirmininkas, Lietuvos MA energetikos vystymo komisijos narys. 1965 m. jam buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio nžinieriaus garbės vardas.
  

                                                               Parengė G. Pietarienė 
Literatūra
   1. Nikolajus Milenskis. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XV (Mezas-Nagurskiai).— Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009.
   2. Konferencijos „Šilumos energetika ir technologijos” programa. Konferencija skiriama docento Nikalojaus Milenskio šimtosioms gimimo metinėms paminėti.–Kaunas: Technologija,  2007 m. vasario 1-2 d.
 
 
 
© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC