METALINIŲ IR MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ KATEDRA

Gimimo data: 
1961-09-01

      Metalinių ir medinių konstrukcijų katedra buvo įkurta 1961 m. rugsėjo mėn. 1 d,. Joje dirbo  dalis buvusios Inžinerinių konstrukcijų katedros darbuotojų, kurie dėstė metalinių konstrukcijų (doc. J. Paulauskas, doc. R. Pesys ir kt.) bei medinių konstrukcijų (doc. A. Bistrickas ir kt.) projektavimo dalykus. Panašios katedros idėją jau tarpukario Universitete  puoselėjo Tiltų katedros vedėjas prof. S. Grinkevičius ir kiti. Šiai katedrai vadovavo doc. R. Pesys.

     Naujoji Metalinių ir medinių konstrukcijų katedra naudojosi ankstesnės katedros darbuotojų parengta metodine medžiaga ir parašytais vadovėliais. Naujų vadovėlių katedra neparengė.

     Mokslo darbus jau apsigynę katedros darbuotojai (docentai J. Paulauskas ir R. Pesys) neparodė didesnio aktyvumo. Katedros vedėjas R. Pesys netrukus buvo išrinktas fakulteto dekanu, todėl moksliniais pasiekimais katedra nepasižymėjo.

     Katedra veikė neilgai. Jauni ir perspektyvūs darbuotojai bei absolventai persikėlė į naujai steigiamą VISI (Vilniaus inžinerinis statybos institutas). 1970 m. Metalinių ir medinių konstrukcijų katedra nustojo veikusi ir daugiau nebuvo atkurta.

     1970 m. gegužės mėn. 27 d. įkurta jungtinė Statybinių konstrukcijų katedra. Joje buvo sutelkti likusieji Metalinių ir medinių konstrukcijų katedros bei kitų katedrų darbuotojai.

 

Parengė V. Keras

 

Literatūra:

Statybos mokslo ir studijų raida Lietuvos universitetuose. – Kaunas: Technologija, 2000.

 

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC