MATUKONIS Algirdas,

Gimimo data: 
1920-10-07

garbės profesorius, MA narys-ekspertas, technikos mokslų habilituotas daktaras, Nacionalinės bei Valstybinių premijų laureatas, ilgametis Tekstilės technologijos katedros vedėjas.

Plačiau: 

 

   Algirdas MATUKONIS (1920-10-07 Noragėliai, Alytaus apskr.. Inžinierius, technikos mokslų habilit. daktaras, profesorius.
1937 m. baigė Alytaus gimnaziją, o 1943 m.- Vytauto Didžiojo Universiteto (VDU) Technologijos fakulteto mechanikos skyrių.
      Dar studijuodamas 1940 m. pradėjo dirbti fabrike „Liteksas“. Buvo aktyvus studentų tautinės korporacijos „Plienas“ narys. Baigęs studijas dirbo Lietuvos energijos valdyboje inžinieriaus mechaniko pareigose. 1944 m. rugpjūtį buvo įdarbintas VDU Tekstilės technologijos katedroje vyr. dėstytoju. 1950 m. A. Matukonis apgynė kandidato (dabar daktaro) disertaciją iš naujų pluoštų mechaninių savybių tyrimų srities. 1953 m. jam buvo suteiktas docento mokslinis vardas. Toliau plėtodamas naujų tipų cheminių heterogeninių siūlų tyrimus jis parengė daktaro (habilituoto daktaro) disertaciją, kurią apgynė 1964 m. Darbo rezultatai sulaukė nemažo susidomėjimo ir gero įvertinimo užsienyje. 1966 m. jam buvo suteiktas profesoriaus mokslinis vardas.1962 m. jis pradėjo dirbti Lengvosios pramonės fakulteto Tekstilės technologijos katedros vedėju ir šias pareigas ėjo iki 1989 m. Kaip antraeilininkas dėstė tekstilės technologijos disciplinas Kauno taikomosios dailės institute (1945 – 1951 ) ir vėliau, Lietuvos dailės institute (1952-1961).
Buvo ilgametis Kauno politechnikos instituto (KPI) Mokslinės tarybos sekretorius bei Kauno technologijos universiteto Senato narys. A. Matukonis buvo daugiametis KPI Jungtinės mokslinės disertacijų gynimo tarybos narys, Lietuvos tekstilės instituto tarybos narys, Rygos technikos universiteto disertacijų gynimo tarybos narys (1991-1996), bei Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas (1991-2001).
A Matukonis parengė 4 monografijas tekstilės medžiagotyros naujovių klausimais (viena išleista Kinijoje). Kartu su kitais parašė: 4 vadovėlius, 2 monografijas aukštojo mokslo Lietuvoje raidos tematika, 2 aiškinamuosius tekstilės ir dailės terminų žodynus. Paskelbė per 340 publikacjų Lietuvos ir užsienio leidiniuose- daugiausia mokslinių tyrimų tekstilės technologijos ir medžiagotyros klausimais, taip pat Lietuvos aukštojo mokslo istorijos bei tekstilės pramonės raidos tematika. Bendradarbiavo rengdamas straipsnius tekstilės tematika trims daugiatomėms Lietuviškoms enciklopedijoms, buvo jų mokslinis konsultantas ir recenzentas, taip pat bendradarbiavo ref. žurnale „Mechanika“ (rusų k.).
Buvo mokslo darbų „Tekstilės ir odos technologija“ atsakingasis redaktorius (1968-1990), žurnalų „Medžiagotyra“ (1999-2003), „Lengvosios pramonės technologija“ (Kijevas) (1970-1982) redakcinių kolegijų narys.
Stažavosi Didžiosios Britanijos Mančesterio, Bredfordo ir Lidso universitetuose (1968), skaitė pranešimus daugelyje respublikinių bei tarptautinių konferencijų, parengė 41 mokslų daktarą.

Profesorius A. Matukonis yra apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino penktojo laipsnio ordinu (1997), jam suteikti Lietuvos nusipelniusio mokslo ir technikos veikėjo (1965), Rygos technikos universiteto garbės daktaro (1996) ir Kauno technologijos universiteto garbės profesoriaus (2000) vardai. Jis yra Lietuvos respublikinių premijų (1965 ir 1979) bei Lietuvos mokslo premijos (kartu su kitais) (2001) laureatas,  KTU profesorius emeritas. Mirė 2013-06-20.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC