MASĖNAS Stasys Mindaugas

Plačiau: 

 

     Tadas Stasys Mindaugas Masėnas (1937-11-08 Kaunas – 2016-05-02 Kaunas), inžinierius elektrikas, technikos  mokslų daktaras, ilgametis Kauno politechnikos instituto (KPI)  ir Kauno technologijos universiteto (KTU)  Skaičiavimo centro darbuotojas, dėstytojas, tremtinys.      

      Tadas Masėnas gimė 1937-11-08 Kaune, o 1941 m. birželio mėn. 14 d. kartu su šeima ištremtas į Altajaus krašto Novastroikos gyvenvietę. Tėvas, kovų už  Lietuvos nepriklausomybę savanoris, tarpukariu dirbęs Krašto apsaugos ministerijoje ekonomistu, nuo šeimos buvo atskirtas ir sušaudytas. Motina, tarpukariu dirbusi finansų ministerijos tarnautoja, kartu su sūnumi, 1946 m. grįžo į Kauną, kur Tadas baigė dvi pradinės mokyklos klases, nes šeima vėl buvo ištremta, tik šį kartą į Kemerovo srities Kiseliovsko miestą. Čia Tadas baigė vidurinę  mokyklą. 1955 m. grįžta į Lietuvą ir įstoja į KPI Elektrotechnikos fakultetą, kurį baigia 1961m., įgydamas Matematinių ir skaičiavimo bei sprendimo prietasų ir įrenginių kvalifikaciją. Pagal paskyrimą  1961–1963 m. dirbo inžinieriumi Vilniaus Skaičiavimo mašinų gamyklos Specialiame konstravimo biure (SKB). 1962 m. KPI gauna paskyrą universaliai Elektroninei skaičiavimo mašinai (ESM) „Minsk-14“ įsigyti.  Formuojama grupė specialistų šiai ESM įsisavinti ir eksploatuoti. Grupės vadovo  E. Nešokoco prašymu, tarpininkaujant Skačiavimo mašinų ir automatikos katedros vedėjui doc. R. Chomskiui, rektorius prof. K. Baršauskas kreipėsi į Aukštojo mokslo ministeriją su prašymu perrašyti Tadui Masėnui paskyrimą į KPI. 1963 m. jis pervedamas į KPI Skačiavimo įtaisų ir automatikos katedrą asistento pareigoms ir įtraukiamas į ESM įsisavinimo grupę. Ši grupė, po kursų Minske, savo jėgomis suderina gautą ESM. Tadas Masėnas suderino ESM operatyvinės atminties įrenginį. Reikšminga, kad tai buvo pirmoji ESM ne tik Kaune, bet ir  respublikos aukštosiose mokyklose, be to, buvo pirmoji ESM respublikoje suderinta KPI grupės specialistų jėgomis. 1963-11-06 ESM „Minsk-14“ sėkmingai perduota eksploatacijai. Gavus ESM eksploatacijai skirtus etatus, Tadas Masėnas dirbo: ESM viršininko pavaduotoju, viršininku, o įkūrus KPI Skaičiavimo centrą, vyriausiuoju inžinieriumi. Reorganizavus KPI Skaičiavimo centrą į Kolektyvinio naudojimo skaičiavimo centrą dirbo jame iki 1993 m. Ekonomikos ir planavimo skyriaus viršininku.

     1963–1993 m. Tadas Masėnas dirbo ir mokslinį-pedagoginį darbą:  skaitė paskaitas ESM patikimumo klausimais, vadovavo kursiniams ir diplominiams projektams. 1986 m. KPI mokslinėje taryboje apgynė technikos mokslų kandidato (dabar – daktaro) disertaciją: „Silicio legiravimo technologijos valdomumas jonizuoto difuzanto terpėje“. Vadovas  prof. L. Abraitis.     

     Tuo laikotarpiu T. Masėnas buvo akademinės grupės kuratoriumi, vadovavo fakulteto studentų mokslinei draugijai, 1963–1964 m.  redagavo KPI daugiatiražinį laikraštį „Už  tarybinį mokslą.

     1993 m., išėjęs iš darbo KPI, žmonos Birutės tėviškėje Svobiškio kaime, Alantos seniūnijoje, Molėtų rajone įregistravo ekologinį ūkį ir buvusio vandens malūno vietoje pastatė vandens jėgainę. 2002 m. ši jėgainė įjungta į Lietuvos energetinę sistemą ir tampa Utenos kolegijos, bei VšĮ Aluntos technologijos ir verslo mokymo įstaigų mokymo baze. Šiose mokymo įstaigose Tadas Masėnas dėstė atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) kursą, vedė laboratorinius darbus, vadovavo baigiamiesiems darbams.

     AEI klausimais jis kėlė kvalifikaciją Kauno ir Klaipėdos universitetuose, vedančiose Vokietijos AEI technologinės įrangos gamyklose bei laboratorijose. Paskelbė per tridešimt mokslinių straipsnių disertacijos bei AEI tematika. Skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose, buvo Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos ir Lietuvos hidroenergetikų asocijacijos nariu. 2005 m. tapo konkurso „Lietuvos kaimo spindulys“ laureatu nominacijoje „ Išradingas sodietis“.

     Tėvynei sunkiais 1990–1991 m. Tadas S. M. Masėnas buvo aktyvus nepriklausomybės judėjimo dalyvis. Apdovanotas „Sausio 13- osios“ medaliu. 

     Tadas Stasys Mindaugas Masėnas mirė 2016 metų gegužės mėn. 2 dieną. Palaidotas Eigulių kapinėse Kaune.

Parengė Algimantas Edmundas Akelis,   2016-11-08 

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC