MARTUSEVIČIUS Marijonas

Gimė 1933-12-17. Docentas, technikos mokslų daktaras, Silikatų technologijos katedros vedėjas (1989-1995), KTU senato narys (1990-1995). Mirė 2010-01-08. 

Plačiau: 

Marijonas Martusevičius (1933-12-17 Tarpumiškių km., Kaišiadorių valsč., Trakų apskr. – 2010-01-08 Kaunas), inžinierius technologas, technikos mokslų daktaras, docentas. 1953 m. baigė Kauno 12-ją vidurinę mokyklą, 1958 m. – Kauno politechnikos instituto (KPI) Cheminės technologijos fakultetą ir įgijo silikatų technologijos specialybės inžinieriaus-technologo kvalifikaciją. Vienerius metus dirbo Pramoninės statybos projektavimo instituto technologiniame sektoriuje inžinieriumi. 1959–1961 m. dirbo Žemės ūkio akademijos Chemijos katedros vyr. dėstytoju. 1961– 1964 m. KPI Silikatų technologijos katedros aspirantas, o nuo 1965 m. katedros vyresnysis dėstytojas ir einantis docento pareigas ir nuo 1973 m. docentas. 1970 m. apgynė disertaciją, už kurią jam suteiktas technikos mokslų kandidato (nuo 1993 m. nostrifikuotas daktaro) laipsnis, 1973 m. jam suteiktas docento mokslinis vardas. Studentams skatė termoiziliacinių medžiagų ir dirbinių technologijos specialybės įvado, mineralinių rišamųjų medžiagų chemijos bei technologijos, minerologijos ir kristolografijos paskaitas, vedė laboratorinius darbus, vadovavo praktikoms, kursiniams ir diplominiams projektams, po 1990 m. – magistrantų baigiamiesiems darbams. Buvo vieno Cheminės inžinerijos krypties doktorantūros komiteto pirmininkas ir kelių komitetų narys. Paskelbė 76 mokslinius ir metodinius straipsnius apie rišančiąsias mineralines medžiagas. Parengė ir išleido kelias mokymo priemones. 2002 m. kartu su bendraautoriais parengė ir išleido vadovėlį „Rišamųjų medžiagų cheminė technologija”, už kurį 2007 m. aukštojo mokslo vadovėlių konkurse paskirta trečioji premija. 1989-1995 m. buvo Silikatų technologijos katedros vedėjas. 1990-1995 m. – KTU senato narys ir fakulteto mokslinės tarybos pirmininkas. Žurnalo „Cheminė technologija” redakcinės kolegijos bei technikos komiteto narys, parengė daugiau kaip 10 Lietuvos Respublikos standartų apie rišamąsias medžiagas.

Parengė E. Grinienė, R. Kaminskas

Literatūra. Silikatų technologijos katedra 1940-2010. Kaunas: Technologija, 2010.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC