ŠIAUČIUKĖNIENĖ Liuda,

Gimimo data: 
1929-10-03

profesorė, habilituota daktarė, ilgametė Pedagogikos ir estetinio lavinimo katedros vedėja, Lietuvos švietimo reformos bei mokymo sistemos pertvarkymo aktyvistė.

Mirė 2016-09-23

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC