KUODIS Jonas

Gimimo data: 
1903-10-15

Statybos inžinierius, daktaras, profesorius, priverstinis tremtinys.

Plačiau: 

   Jonas Kuodis (1903-10-15 Naujasodžių km., Krekenavos valsč., Panevėžio apskr, – 1983-03-17 Dorčesteris, JAV),statybos inžinierius, daktaras, profesorius, priverstinis tremtinys.
   1923 m. baigė panevėžio gimnaziją. 1924–1932 m. studijavo Lietuvos universiteto (nuo 1930m. Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) Technikos fakultete. Studijuodamas dirbo įvairius darbus įmonėse, taip pat statybose.Įgijęs diplomuoto statybos inžinieriaus kvalifikaciją, 1932 m. buvo priimtas į VDU Technikos fakultetą asistentu. 1934 m. buvo šsiųstas stažuotis į Vienos aukštąją technikos mokyklą, kur plačiai domėjosi gelžbetonio tyrimais, dalyvavo gelžbetonio sijų bandymuose. Grįžęs į Lietuvą intensyviai tęsė gelžbetonio tyrimus tuometinėje Geodezijos ir kelių katedroje.
   1936 m. apsigynė disertaciją „Gelžbetoninė sija su aukštos kokybės plienu”, už kurią jam buvo suteiktas daktaro mokslinis laipsnis. 1937–1940 m., be tiesioginio darbo VDU, dirbo inžinieriumi Kauno savivaldybės Statybos skyriuje. 1938 m. apsigynė habilitaciją „Gelžbetonio ir betono darbų kontrolė”, už kurią buvo suteiktas docento mokslinis vardas. 1940 m. buvo paskirtas Kauno universiteto Tiltų konstrukcijų katedros vedėju. 1942 m. išrinktas ekstraordinariniu profesoriumi. 1944m. pasitraukė į Vakarus.1946 m. dėstė gelžbetonio ir statybos statikos disciplinas Miuncheno UNRRA. 1947 m. išvyko į JAV.
   Pagrindinė J. Kuodžio mokslinės veiklos sritis yra betono ir gelžbetonio konstrukcijų tyrimai.Spaudoje paskelbė daugelį mokslinių straipsnių, parengė „Gelžbetonio darbų normos” leidinį.
   Studentams skaitė masyviųjų tiltų, gelžbetoninių konstrukcijų, medinių ir plieninių tiltų bei konstrukcijų, statybos statikos ir kitas disciplinas, Vadovavo studentų diplominiams darbams. Parengė dvi mokomąsias priemones: „Gelžbetonio konstrukcijų dimensionavimas ir projektavimas” ir „Masyviųjų tiltų techninės sąlygos ir kai kurie konstravimo pagrindai”.
   Būdamas žymus gelžbetonio srities specialistas, dalyvavo daugelyje ekspertizių, tarp jų ir 1938 m.sugriuvusio Kauno autobusų garažo Šančiuose. Gyvendamas JAV, projektavo daugybę tiltų, užtvankų, rezervuarų, tarp jų „Rochy Reach” hidroelektrinių aukštuminių užtvankų ant Kolumbijos upės.

                                                                   Parengė A. Gluosnis

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC