KPI tapo KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETU,

Gimimo data: 
1990-10-13

kai Lietuvos Aukščiausios Tarybos prezidiumo nutarimu atgavo universitetinį statusą.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC