ILGINIS Kazimieras,

Gimimo data: 
1924-04-18

profesorius, technikos mokslų daktaras, statybos inžinierius, Pastatų konstrukcijų (1965-1970) bei Statybos (1970-1975) katedrų vedėjas. Mirė 2007-02-17.

Plačiau: 

    Kazimieras ILGINIS (1924-04-19 Jokulių km., Gargždų valsč., Kretingos apskr., – 2007-02-17 Kaunas), statybos inžinierius, technikos mokslų daktaras, profesorius.
   Lankė Jokulių pradinę mokyklą. 1939–1944 m. mokėsi Švėkšnos progimnazijoje. 1944–1945 m. mokytojavo Brožių pradinėje mokykloje, o 1945–1946 m. Gargždų vidurinėje mokykloje. 1946 m. įstojo į Kauno valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto Statybos fakultetą. 1951 m. baigė Kauno politechnikos institutą (KPI) (taip po reorganizacijos buvo pavadintas buvęs universitetas) ir įgijo civilinės pramoninės statybos inžinieriaus kvalifikaciją.
   1952–1956 m. dirbo fabriko „Kauno audiniai” direktoriaus pavaduotoju statybos reikalams. 1953–1955 m. (antraeilės pareigos) dirbo Lietuvos žemės ūkio akademijos Inžinerinių konstrukcijų katedroje dėstytoju. 1956–1957 m. Kauno pliušo ir šilko kombinato direktorius, o 1958–1961 m. šio kombinato direktoriaus pavaduotojas statybai. Kartu mokėsi KPI Statybos fakulteto aspirantūroje. 1961 m. apgynė disertaciją „Gyvenamųjų namų sienų iš betono su organiniais užpildais tyrimai”, už kurį jam buvo suteiktas technikos mokslų kandidato (1993 m. – daktaro) mokslinis laipsnis.
   1965–1970 m. KPI Pastatų konstrukcijų katedros vedėjas. 1967 m. jam suteikiamas docento mokslinis laipsnis. 1970–1975 m. statybos katedros docentas, o 1979 – 1987 m. šios katedros profesorius. 1976 m. stažavosi Suomijos Helsinkio aukštojoje technikos mokykloje. 1981 m. jam patvirtintas profesoriaus mokslinis vardas. 1989–1992 m. KPI Panevėžio fakulteto Statybinės technikos katedros profesorius.
   Pagrindinė K. Ilginio mokslinės veiklos kryptis – išorinių sienų, sutapdintų stogų ir statybos klimatologijos tyrimai. Paskelbęs 48 mokslinius straipsnius, išleido keturis statybinių konstrukcijų elementų ir detalių albumus, penkias monografijas, vadovėlį „Statybinė fizika”,  knygos „Sutapdintų stogų konstrukcijų ir remonto žinynas” bendraautoris, įregistravo du išradimus. 1979 m. už Kauno dirbtinio pluošto gamyklos projektavimo ir statybos darbus (kartu su kitais) apdovanotas SSSR Ministrų Tarybos statybos valstybine premija.
   1965 m. K. Ilginiui buvo suteiktas Lietuvos SSR nusipelniusio statybininko garbės vardas, o 1970 m. apdovanotas jubiliejiniu medaliu „Už šaunų darbą”. Ne kartą gavo Lietuvos SSR lengvosios pramonės, taip pat SSR Aukštojo ir specialaus vidurinio mokslo ministerijos garbės raštus

 
                                                   Parengė A. Gluosnis, J. Slavėnas
  
© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC