KARPUS Vytautas

Gimė 1928-12-14 Jonavoje. Chemijos mokslų daktaras, docentas Vytautas Karpus KPI dirbo nuo 1952 metų, buvo Odos ir tekstilės gaminių technologijos katedros vedėjas (1956-1960) ir Kauno Dirbtinio pluošto gamyklos direktorius (1961-1964). Mirė 1964-08-29.

Plačiau: 

Vytautas Karpus inžinierius chemikas, chemijos mokslų daktaras (1955), docentas (1958). Lankė Vainuto pradinę mokyklą (Tauragės apskrityje), 1946 m. sidabro medaliu baigęs Jonavos gimnaziją įstojo į Kauno universitetą. 1951 m. baigė Kauno politechnikos instituto Cheminės technologijos fakultetą.  19521955 m. Fizikinės chemijos katedroje studijavo aspirantūroje ir 1955 m. apgynė chemijos mokslų kandidato disertaciją „Chromo politionatai“ (vadovas akademikas J. Janickis). 19491950 m. Kauno politechnikos instituto Fizikinės chemijos katedros koloidų chemijos ir fizikinės chemijos laboratorijų vyresnysis laborantas, 19511953 m. durpininkystės katedros asistentas, 19531956 m.  Fizikinės ir koloidų chemijos katedros vyr. dėstytojas. 1956 m. spalio 11 d. skiriamas laikinai eiti Technologijos fakultete 1956 m. liepos 19 d. įsteigtos Tekstilės ir odos gaminių technologijos katedros vedėjo pareigas. 1957 m. birželio 10 d. Lietuvos aukštojo mokslo ministerijos įsakymu instituto rektorius paskyrė eiti šios katedros vedėjo pareigas. 1958 m. kovo 21 d. Aukščiausioji atestacinė komisija patvirtino mokslinį docento vardą.  Kuriant katedrą kartu su doc. V. Karpumi dirbo tik du dėstytojai doc. V. Šukys ir dėstytojas V. Milinavičius. Pirmieji darbai buvo įrenginių iš įmonių gavimas ir jų pritaikymas mokomosiose laboratorijose, prietaisų, skirtų medžiagų savybėms ir struktūrai tirti, įsigijimas ir naudojimas mokymo, mokslinio tyrimo darbuose. Mokymo procese buvo diegiami laboratoriniai darbai iš medžiagotyros ir technologijos disciplinų. 1960 m. gruodžio 1 d. Kauno politechnikos instituto rektoriaus įsakymu doc. V. Karpus  katedroje paskirtas į antraeiles  pareigas dėl numatomo paskyrimo naujai statomos Kaune dirbtinio pluošto gamyklos eiti direktoriaus pareigas. 19611964 m. doc.V.Karpus statomos gamyklos direktorius per beveik ketverius metus atliko didelį darbą organizuodamas statybą, įrenginių pirkimą, gamyklos specialistų komplektavimą. Planavimo ir statybos darbuose padėjo pagrindus būsimiems mokslo tiriamiesiems darbams. V. Karpaus iniciatyva iš firmos „Kurtolds“ buvo nupirkta eksperimentinė triacetatinių siūlų gamybos linija, daug modernių laboratorinių prietaisų. Tai sudarė galimybes sparčiai taikyti technologijas, kelti specialistų kvalifikacijas, diegti mokslo tyrimo rezultatus eksperimentinėje gamyboje ir masinėje gamyboje. Netrukus išryškėjo eksperimentinės linijos ir laboratorijų reikšmė bendradarbiaujant su Kauno politechnikos instituto ir kitų aukštųjų mokyklų mokslininkais tobulinant cheminio pluošto gamybos technologijas ir  gerinant jo mechanines, fizikines ir elektrofizikines savybes. Sukurtoje techninėje bazėje vėliau atliekant mokslinius tyrimus, buvo suburtos įvairių specialybių tyrėjų grupės, kuriose buvo parengta ir apginta 21 mokslo daktaro disertacija. Studijų ir praktinės veiklos srityse bendramoksliai ir bendradarbiai V. Karpų pažinojo, kaip dėstytoją mokslininką ir vadovą organizatorių, pasižymintį išskirtiniais gabumais ir darbštumu. Vytautas Karpus buvo minimas kaip sąžiningas ir tikslo siekiantis žmogus, puikus sportininkas, aukščiausio meistriškumo Lietuvos tinklinio komandos žaidėjas.

Parengė J. Musnickas, E. Rinkevičienė 

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC