ŠLIŪPAS Kęstutis,

Gimimo data: 
1888-03-03

profesorius, Eksperimentinės fizikos katedros vedėjas (1926-1931), vienas pirmųjų lietuvių fizikų paskelbęs mokslinį straipsnį užsienio spaudoje ("Nature", 1925).  Mirė 1932-11-15.

Plačiau: 

   Kęstutis ŠLIŪPAS (1888-03-04 Šenandoras, JAV – 1932-11-15 Varėna) fizikas, profesorius. 
   K. Šliūpas yra Lietuvoje gerai žinomo visuomenės veikėjo Jono Šliūpo sūnus. Jis, 1907 m. bakalauro laipsniu baigęs Filadelfijos centrinę aukštąją mokyklą, įstojo į Pensilvanijos universitetą studijuoti medicinos. Tačiau 1909 m. išvyko į Europą ir Miuncheno politechnikos institute pas profesorius V. Ebertą ir  V. Rentgeną mokėsi fizikos. Pablogėjus sveikatai grįžo į JAV ir studijas tęsė Čikagos universitete, vėliau  – Pensilvanijos koledže, kurį baigė 1915 m. 1915-1919 m. dirbo Viskonsino universitete asistentu, vėliau – docentu. Parašė disertacinį darbą apie vandens spūdumą (1919). 1920 m. atvyko į Lietuvą ir pradžioje dirbo užsienio reikalų ministerijoje, vėliau – Biržų gimnazijos mokytoju. 1922 m. pradėjus veikti universitetui, Matematikos-gamtos fakulteto taryba jį išrinko Teorinės fizikos katedros docentu, o 1929 m. ekstraordinariniu profesoriumi. Nuo 1926 m. Eksperimentinės fizikos katedros vedėjas. 1931 m. dėl ligos iš šių pareigų pasitraukė ir gydėsi Šveicarijoje, o vėliau – Varėnoje.
   K. Šliūpas, panaudojęs pjezoelektrinio kvarco plokšteles, pirmasis Lietuvoje alyvoje gavo ultragarsinį fontaną, kas davė pradžią ultragarsiniams tyrimams universitete. Be to, jis pasiūlė būdus Jungo moduliui dinamiškai matuoti bei labai plonoms kvarcinėms spyruoklėms iš amorfinio kvarco gaminti. Jis vienas pirmųjų lietuvių fizikų paskelbė mokslinį straipsnį užsienio spaudoje („Nature", 1925). Tiek gyvendamas JAV, tiek ir sugrįžęs į Lietuvą aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. 
                                         Parengė      A. Tamašauskas
  Literatūra
  E. Makariūnienė. Kęstutis Šliūpas. Šiuolaikinė fizika Lietuvoje.  – Kaunas: Šviesa, 1997. – P. 268-277.

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC